Dag 6 – en händelserik dag

0 kommentarer

Dagen började med en gemensam samling med alla inflytandepiloter. För att komma igång lekte vi en lek för att få bort tröttheten och bli mer fokuserade. I min grupp redovisade vi frågorna “I vilken miljö lär du dig bäst och “Vad skulle göra dig mer kreativ i skolan”?

Vi kom fram till att många av personerna som vi intervjuade svarade att de lärde sig bäst i lugna miljöer, medan andra ville ha mer kreativa miljöer. På andra frågan svarade många att det är viktigt med en inspirerande lärare för att få motivation.

Därefter hade vi en genomgång av Kommunens Välfärdstjänster som vår handledare höll i, det var mycket intressant och jag fick en djupare insikt i ämnet. Jag känner att vi kan få användning för den nya kunskapen. Sedan presenterade vi i vår grupp för varandra de idéerna som vi hade valt ut och utvecklat.

Efter lunch kom två inflytandepiloter som arbetade med ungt inflytande förra året. De kom med positiv och negativ kritik av våra idéer och hjälpte oss att få mer struktur på vårt arbete.

Sedan pratade vi om hur man kan skapa en trygg skolmiljö och hur man barnkommissionens mål skulle kunna komma till användning i våra olika arbetsuppgifter.

Jag tycker att dagen har varit lärorik och vi i gruppen har kommit varandra närmare nu när vi kan ge varandra konstruktiv kritik. Arbetet går framåt och gruppen arbetar aktivt. Vi har dock en bit kvar tills vi når vårt mål, men med den entusiasm som vi arbetar nu kommer vi nå vårt mål så småningom.

Inflytandepilot Hedda

Be Sociable, Share!
Det här inlägget postades i Framtidens utvecklande och lärande miljöer i Nacka Stad. Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar