Wallenstam tackar för unga kloka tankar

0 kommentarer

I årets Ungt Inflytande gavs Wallenstam möjlighet att samarbeta i uppdraget Drömsamhället, där vi skickade med frågor om bostads- och samhällsutveckling till inflytandepiloterna, med särskilt fokus på området Älta. Wallenstam planerar för utveckling och byggnation av ca 1 000 lägenheter i området och vi satt därför och sög i oss alla kloka idéer och tankar som inflytandepiloterna presenterade för oss den 13 augusti i Nacka Stadshus.

Energin från dessa ungdomar kändes i hela stadshuset och det blev väldigt uppenbart att en ny generation är på framtågande, med en ny generations tänkande, som med stort mod kommer att ifrågasätta våra gamla strukturer och som kommer att ta sig en tydlig plats i samhället. Varmt tack för era tankar!

Övergripande blev vi imponerade av:

  • Energi & engagemang!
  • Professionell, kreativ, personlig, inspirerande och intressant presentation.
  • Professionell och innehållsrik rapport

Vi tycker att Ungt Inflytande är ett mycket bra initiativ från kommunen, där ungas tankar tillämpas, i ett mycket väl genomfört projekt (och även efter projektet). Engagemanget från högsta ledningen är tydligt och det var imponerande att höra hur dessa ungdomar upplever sig ha utvecklats! Vi ser fram emot när 90-talisterna kommer ut på våra arbetsplatser!

Vi fick med oss många konkreta idéer som vi kommer att arbeta vidare med internt och vår förhoppning är också att ha ett fortsatt samarbete med inflytandepiloterna, kanske som en referensgrupp vid utvecklandet av Älta. För att nämna några av alla spännande tankar fastnade vi för tanken att integrera ålderdomshem och daghem, att skapa naturliga platser där unga och gamla kan mötas och vara resurser för varandra. Så kände vi alla att vi själva ville ha det när vi blir äldre, istället för som vanligt idag att bli ”bortplacerad” på ett avskiljt ålderdomshem.

Det fanns också många tankar om naturen och miljön. Tillgång till närodling, fokus på återvinning och inbjudande mötesplatser är tankar som vi som fastighetsägare behöver ta till oss.

Vi på Wallenstam ser fram emot ett fortsatt gott samarbete för att tillsammans med kommunen, invånarna och det lokala föreningslivet realisera ”drömsamhället”!

Marie Lithander-Marcus, Wallenstam

Be Sociable, Share!
Det här inlägget postades i Wallenstam. Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar