Ungas rättigheter och vuxnas skyldigheter

0 kommentarer

Vad står egentligen i FN:s barnkonvention och vad betyder den för Nacka kommun? Vad betyder inflytande och främjar inflytande och delaktighet?

Detta var frågor som deltagarna i Ungt inflytande fick arbeta med under en dag. Maja Frankel, projektledare för Ungt inflytande höll en föreläsning och workshop om ”Vuxnas skyldigheter och barns rättigheter”. En vanlig föreställning hon tog upp är att Barnkonventionen inte gäller oss här i Sverige. Att Sverige vinner första pris i att vara det bästa landet i världen på att följa barnkonventionen. Men det säger ingenting om hur långt Sverige har kommit, utan hur kort många andra länder har kommit. Till exempel är kunskapen om Barnkonventionen låg i Sverige trots att detta är en rättighet i sig och varför känner inte varje ung person att de är viktiga och bli lyssnade till när det står inskrivit i barnkonventionen att unga ska bli lyssnade till i alla frågor som rör dem?

Ungt inflytande handlar just om det, att låta experterna på ett ungt perpsektiv själva komma med idéer och tankar om hur samhället kan utvecklas till det bättre. Unga är en resurs och om de inte får ta del i samhällsdebatten så glöms en viktig resurs och röst bort.

Det blev en lång och mycket tankeväckande dag som avslutades med att vi arbetade med främjartekniker för inflytande.

Att Nacka kommun genom Ungt inflytande ger unga chansen att påverka är ett steg på rätt väg till att använda de otroliga resurserna som finns i varje människa.

Anniken Sand processledare Ungt inflytande 2010

Be Sociable, Share!
Det här inlägget postades i Ungt Inflytande. Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar