Matematik är ett ämne som eleverna i F-klass tycker om. Lgr11 säger bl.a:att syftet med matematikundervisning är att eleverna utvecklar kunskaper om matematikoch matematikens användning i vardagen. Centralt innehåll för år 1-3 i matematik vad gäller Geometri är att eleverna t.ex ska lära sig de grundläggande egenskaperna hos geometriska objekt.

I F-klass innebär det att vi arbetar med de grundläggande egenskaperna hos kvadrater,rektanglar, cirklar och trianglar. Under veckan har vi arbetat med att se de geometriska formerna och att kunna använda dem i ett bildskapande

 

 

 

 

 

Lgr11 säger om ämnet Biologi:Undervisningens syfte är att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att få veta mer om sig själva ovh naturen.

Det cenrala innehåller för år 1-3 säger att ett område som ska behandlas är Året runt i naturen, djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras och grupperas.

Vi har tagit fasta på detta med djur i närmiljön. vi har en härlig natur runt skolan och en sjö. I sjön finns inte bara fisk utan också andra djurarter.  Torsdagens utflykt till Dammsjön hade som syfte att alla skulle få fiska och håva.

Vi lärde oss att undersöka de olika vattendjuren, sortera och gruppera dem i sländor, snäckor, spindeldjur, groddjur. eleverna hittade också ett djur som nog inte är så vanligt i vår sjö, en vattensalamander.

 

 

 

Det blev sedan skönt med matpaus och lek.

 

 

 

 

 

 

En vädigt rolig och underhållande musikal bjöds vi en tidig morgon. Elever i år 3 och 5 bjöd på Musikalen Djungelboken.

Publicerat i Okategoriserade |

En utflykt till Järlasjön för att leta bäverspår.

Spår efter bävrar fanns, men inga bävrar i sikte.

 

 

 

 

Att gå till biblioteket och få ett eget lånekort är lyckan för läshungriga F-klasselever.

Dessutom passar vi på att få en mysig lässtund innan vi går tillbaka till skolan.

 

Men att komma ihåg koden är inte alltid så lätt.

Publicerat i VT-15 |

Ett stort tack till er föräldrar som anordnade en väldigt rolig vårfest.

Vi hade tur med vädret, lite blåsigt men solen kom fram med jämna mellanrum och alla hade roligt.

När det är fest behövs ballonger, eller hur?

 

Föräldrarna ordnade roliga aktiviteter, Tipspromenad med kluriga frågor som Varför äter inte isbjörnar pingviner?

 

 

 Utslagsfråga behövdes, att gissa hur många popcorn som rymdes i en burk.

Dans-stopp, där alla vuxna förlorade mot barnen. Men sedan behövdes en paus med något gott att äta och dricka.

 

 

 

När energin fått påfyllnad kom en utmaning i koncentration,Skedstafett.

 

 

 

Tack alla för en härlig avslutning på veckan

Publicerat i Okategoriserade |

Idag torsdag har vi varit i skogen och letat insekter och småkryp. Lite läskigt för en del att välta på stenar och gamla trädgrenar för att se vad som gömts därunder. Många fniss och skrämda småskrik ljöd i skogen, men roligt var det.

 

 

Gråsuggor, mångfotingar, spindlar, myror och feta daggmaskar las under luppar och ritades av.

En del av eleverna vill gärna behålla sina fynd som husdjur, men vi avstyrde den önskan.

 

Publicerat i VT-15 |

LGR11:utveckla förmågan till att föra och följa matematiska resonemang,välja och använda lämplig matematisk metod 

Att samarbeta, resonera sig fram till en lösning, lyssna på varandra arbetar vi med varje dag i F-klass. Det kan ske på olika sätt men har alltid samma syfte: lyssna, respektera  åsikter, pröva olika strategier för att hitta en lösning. Den här veckan gjorde vi en matematisk tipspromenad i skogen. Vid varje fråga var eleverna tvugna att komma överens om vad som skulle göras, vem/vilka som skulle utföra uppgiften.

 

Att få välja vad som ska ske under lektionerna är roligt, men det gäller också att kunna ansvara för att arbetet görs, ställer frågor då man inte förstår och även avslutar det påbörjade arbetet. Korsord och Lyckospel är populärt. Det var väldigt intressant att se och höra hur alla ljudade orden för att sedan skriva fonemens symbol=bokstaven. Intressanta diskussioner kom upp eftersom en del ord stavades med dubbeltecknat, t.ex glass, men även ord som skulle skrivas i pluralform. Några elever gav sig i kast med Lyckospel, de skulle leta efter honomyner, dvs. ord som skrivs och låter lika men har olika betydelser.

 

 

 

LGR11:Centralt innehåll i de Naturorienterade ämnena ska bl.a behandla:tyngdkraft och friktion, utföra enkla naturvetenskapliga undersökningar. Varför kan pappersbitar fastna på ett sugrör som gnidits med en yllestrympa? Måndagsmorgonen startade med en klurig fråga, en elev hade med sig ett experiment”Hoppande grodor” som alla prövade, Därefter tittade vi på bilder och pratade om statisk elektricitet, De flesta hade någon gång prövat att gnugga en ballong mot håret, eller åkt rutchkana i kortbyxor så det sved i skinnet.

Publicerat i Okategoriserade, VT-15 |

Lgr11 kap.2 Normer och värden

skolans mål är att varje elev

-visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Eftersom Earth Hour är 28 mars så har vi uppmärksammat detta under veckan genom att eleverna fått föjande uppdrag:

Du ska flytta till en öde ö, ni får ta med er 5 saker var. Vilka saker väljer du? De har sedan fått bygga ön och det som behövs för att överleva.

Ett roligt projekt som engagerat alla. Det har väckt olika frågeställningar t.ex.när eleverna kom underfund med att Tv-spel var inget bra att ta med, det fanns ingen elektricitet. Då behövde vi fundera över hur man får elektricitet. Mat, hur ska vi få det, vatten-havsvatten är salt och går inte att dricka så hur ska vi få vatten.  Ja många frågor och funderingar blev det kring projektet innan vi satte igång med att bygga ön och vad som ska finnas där.

Några av våra Strävansmål för F-klass i Svenska:

Utveckla förmågan att berätta och beskriva händelser så att innehållet tydligt framgår.

Tolka och återge viktiga delar av ett läst/berättat innehåll. Utvecklar och nyanserar sitt ordförråd.

Boktipset har vi på fredagar, en elev tar med sig en bok, berättar om innehåll, vem som skrivit boken. Om eleven kan och vill så får den läsa ett stycke ur boken, annars läser en vuxen. Det är ett uppskattat inslag, hitintills är det ingen som sagt nej till att ha boktips. Den här veckan fick vi lära oss en del nya ord och begrepp ur boken Katt Tratt. Orden tratt och veterinär var nya, kattmynta var också ett obekant ord.

 

Leken är viktig, man lär sig bl.a turtagning, att komma överens, sätta regler. Att få ha en leksaksdag är en återkommande önskan och nu har vi avslutat vår vecka med en Leksaksdag. Många olika typer av leksaker har samsats i klassrummet. De .kamrater som inte hade med sig, blev inbjudna till att leka med de leksaker som fanns.

Publicerat i VT-15 |

Matematik är roligt, men det är ju inte bara att räkna plus och minus. Vi har nu deltagit i Kängurumatematik för första gången och det var roligt men lite svårt. I F-klass vill vi ju utveckla förmågan till att lösa olika matematiska problem med hjälp av olika strategier. När vi kan samtala med varandra om hur vi tänker och hur vi gör för att hitta lösningen, så är det lättare än att sitta själv och fundera. Men den här gången fick ingen prata, alla sitter själva.Ni vuxna kan ju försöka att lösa den här uppgiften: vilket tal döljer sig underblomman?

Att ge eleverna ett stort ordförråd och en förståelse för hur det talade och skrivna språket är konstruerat ger vi genom våra Språklekar enligt Bornholms-modellen.

 


Ett öra att höra med och ett öra att hålla i. 

Den här veckan gjorde vi en liten extra utmaning, vi pratade om Homonymer dvs. ord som stavas lika men betyder olika saker. En banan är ju en frukt/bär, när du läser ordet,eller kan det ha en annan betydelse? När vi kommit långt i vår läsutveckling och läsförståelse, då sätter vi automatiskt rätt betydelse. Det var en rolig övning som vi kommer att göra om flera gånger.

No-vatten handlade även den här veckan om vatten-tryck.

Vi hade en flaska utan botten, en ballong sattes över flaskhalsen och frågan var: Vad händer med ballongen när flaskan sänks ner i en hink med vatten? Blev det någon skillnad om vi sänkte ner flaskan i en hink med mindre vatten?

Publicerat i VT-15 |

Att experimentera är alltid roligt. Nu har vi börjat med NO-Vatten.

Vi har redan pratat om vad vi vet om vatten, nu ska vi pröva vatten på olika sätt.Den här veckan har vi prövat vattentrycket. vi ställde oss frågan: varför sprutar vattenstrålarna på olika sätt?

 

 

 

Att åka skridsko är roligt, alla är jätteduktiga.

En kort lekstund i skogen inspirerade till ett fint husbygge. Det finns många djur i skogen som kanske vill bo där.

 

 

 

 

Nu övar vi för fullt med FA våra sånger till A.Lindgrentemat,

Några sånger är eleverna välbekanta med ,men några behöver vi träna mycket på.

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade |

Skogen och dess material går bra att använda inte bara för lek, utan även till matematikundervisning. Den här veckan blev eleverna uppdelade i tre grupper med varsin problemuppgift att lösa.

En uppgift var att: Samla sju föremål, ni ska ha en kotte mer än ni har stenar.

Att samla föremålen gick snabbt, det blev fler än sju så hur gör vi nu? Dags för resonemang och att praktiskt försöka förstå hur problemet ska lösas.

 

När vi prövat en stund så kom vi på lösningen och då blev det tid för en stunds lek. höga granar är väldigt bra som kojor.

 

 

 

 

Att räkna är det många som vill, gärna minus. Vi har nu arbetat med begreppet Skillnad, och övat på olika sätt för att förstå.

Vad blir skillnaden mellan 5 och 7? ett sätt att ta reda på det är helt enkelt att använda fingrar och multilinklossar.

Publicerat i VT-15 |

Lgr11(läroplan för förskoleklass,grundskola och fritidshem)säger:

Matematik: Ett syfte med matematikundervisning är att ge eleverna möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer.

Vi har under veckan börjat arbeta med Tals helhet och delar. Vi synliggör talens helhet och delar på olika sätt, då blir det också lätt att se sambandet mellan addition och subtraktion.

 

Svenska:Språk är människans främsta redskap för att tänka,kommunicera och lära.

När man vet och förstår att bokstaven b har ljudet /b/ och att det är det språkljud som hörs i bil,båt,banan och boll, talar man om funktionell bokstavskunskap. Syftet med Bornholmsmodellen är att hjälpa eleverna att utveckla den språkliga insikten.

Under veckan har vi nu börjat arbeta med att lägga till ett fonem/ bokstav i början av ett ord-fonemaddition. Eleverna får ett ord t.ex. ordet Is, vilket ljud/bokstav kan du lägga till så du får ett nytt ord?

 

 

Men veckan har inte bara innehållit arbetspass, vi avslutade veckan med en Monsters studentliv.

Publicerat i Februari 2015 |