Att stanna i det olösta – ett verktyg för att innovera!

När vi har ett problem som ska lösas, oavsett om det är på ett möte eller hemma tänker vi ofta ut några lösningar och väljer en av dessa. Tänk om vi skulle stanna i problemet och fundera på tjugo, trettio, varför inte hundra alternativa lösningar?

När vi tillåter oss att stanna i det olösta kan vi verkligen skapa nya lösningar. När vi kommer på några idéer är dessa ofta testade och etablerade som lösningar. Men om vi i stället stannar i det olösta kan vi vara med och skapa framtidens lösningar. Kanske en innovation som möter ett viktigt behov kommer vara ett resultat? När du kommer på en bra idé som löser ett behov kontakta gärna oss så kan vi hjälpa till med coaching eller vara bollplank, för kanske är det en idé att jobba vidare med som ett bidrag till innovationsgalan i September!?

Sara Wallén
Publicerat i Nästa Steg inspiration | Lämna en kommentar

Nästa steg – Café Sokrates!

Sedan jag började arbeta som gymnasielärare har jag längtat efter ett forum för didaktiska samtal om svenskämnet: en mötesplats för oss som arbetar med elevers språkutveckling, läsande och skrivande, det vill säga engagerade lärare för alla åldrar, skolbibliotekarier och andra intresserade.
Tanken är att i sokratisk anda lyfta frågor, delge varandra erfarenheter, vrida och vända på idéer, söka lösningar och ställa nya frågor för att komma vidare. Det har nog aldrig varit angelägnare än nu.

Vi som arbetar med svenska på Nacka gymnasium ser att kraven på elevernas svenskkunskaper skärps ordentligt i Gy11.  Vi är oroade för att många elever som kommer från den ännu inte reformerade grundskolan riskerar att få svårt att uppfylla de högt satta kraven för godkäntnivån E.

Kommunikationen mellan förskola, grundskola och gymnasieskola är nödvändig för ett gott genomförande av reformen, som ställer nya krav på både lärare och elever. En annan anledning att stråla samman är att svenskämnet behöver stärkas, inte minst mot bakgrund av de dalande resultaten i läsförståelse.

Till sist är det förstås oerhört givande att ta del av andras tankar och idéer kring undervisning och jag tror det finns en längtan hos många av oss att göra just det.

Formen för Café Sokrates är givande möten, där föreläsningar och diskussioner kan äga rum, under trevliga former med trivsamt umgänge och lite tilltugg. Detta sker fyra gånger per år och vi träffas i en lämplig lokal, exempelvis i Nacka Forum, Sickla eller Nacka strand. Tänk trevlig miljö, varför inte en pub eller restaurang med en avskild del. Till vartannat möte bjuder vi in Anne-Marie Körling som moderator, till vartannat en föreläsare eller inspiratör. Elever kan också bjudas in.

Hur skapar vi kontinuitet? Jo, genom transparens, som vi åstadkommer genom att följa upp och spinna vidare på samtal och tankar på den gemensamma WordPressbloggen Café Sokrates och på en ”gilla-sida” på FB som förutom att bli ett pedagogiskt bollplank för främst Nackas pedagoger är en öppen yta för såväl pedagoger som politiker (och kunder) i och utanför kommunen. Vi tror på att även bjuda in andra intresserade som har vägarna förbi.

Det vi hoppas få ut av Café Sokrates, förutom alla nya kunskaper och idéer är också kontaktnätets alla fördelar. Varför inte besöka varandras skolor? Vi har inlett samtal med Björknässkolan om denna form av erfarenhetsutbyte. Ett gemensamt mål är att våra elever ska lyckas så bra som det bara är möjligt i skolan och förutsättningen är som vi vet goda kunskaper i svenska. Det vore väldigt roligt att sätta Nacka på kartan som en kommun med gott och framgångsrikt samarbete inom svenskämnet!

Gunnel Thydell
Publicerat i Nästa Steg inspiration | Lämna en kommentar

Sopplunch för alla medarbetare!

Den 13 april gick Sopplunch – en konferens för medarbetare av stapeln. Det blev en fartfylld eftermiddag där medarbetarna genom en kreativ process tog fram 10 goda råd från Nackas medarbetare till alla som vill skapa ännu mer värde för Nackas medborgare. Råden kan ni använda som en inspiration och som en guide hur ni i er arbetsgrupp kan stötta och uppmuntra varandra. Varför inte börja nästa möte med råd nr 2 en kreativ kvart?

10 goda råd från Nackas medarbetare till alla som vill skapa ännu mer värde för Nackas medborgare

1. Share-area – där behov och idéer möts!
För att innovera behöver vi ta tillvara på olikheter och mötas och inspirera varandra. I Nacka kommun behövs det mötesplatser avsedda för innovation. Mötesplatserna är till för alla som har en idé eller ett behov och vill ha en input av andra. Tills mötesplatserna är på plats kan varje enhet skapa sina egna innovationsmötesplatser där vi delar och delar med oss. En egen Nacka wiki som en del av innovationsbloggen kan vara ett annat sätt att mötas och inspireras.

2. Kreativa kvarten
För att innovera ännu mera så behöver vi – medarbetare som chefer – ta oss tid för kreativa kvartar. De kreativa kvartarna kan börja eller avsluta ett möte, APT träffar eller planeringsdagar eller bara ske i lunchmatsalen. Kreativa kvartar syftar till att alla medarbetare lyfter behov de hör att medborgarna har. De kan också användas till ren inspirationstid. Huvudsaken är att de blir av, en kvart har vi ju alltid!

3. Sätt innovation i mötesväggarna – eller ha inte ens väggar!
En kreativitetsdödare är ofta långa, ineffektiva möten. Detta måste vi förändra genom att göra innovation och utveckling ännu mer till en naturlig del av alla gånger som vi möts och har möten. Innovation och vårt ansvar som innovatörer ska sitta i väggarna – eller vara bortom väggarna! Varför inte ha möten på en annan enhet, utomhus eller som en innovationspromenad – walk and talk om innovationer!

4. Nacka-intraprenören – Att jobba i Nacka=Jobba som innovatör!
Som anställd i Nacka kommun eller som privat anordnare bör vi alla se oss som intraprenörer – personer som inom en organisation ser behov och hittar lösningar på dessa! Det är vårt ansvar att påminna oss själva och varandra om att innovera för att skapa ännu mer värde för medborgarna. Vi behöver alla trigga intraprenörsandan – Att jobba inom Nacka kommun ska vara som att jobba i sitt egna företag.  Innovation ska givetvis vara en självklar del vid lönesamtal liksom att får ständig fortbildning och inspiration kring innovation. Varför inte ha ett ungt inflytande för medarbetare där vi får jobba med ett reellt behov genom en kreativ idéutvecklingsprocess?

5. win, win win: 1+1 =3
Det ska löna sig att vara en sann innovatör. De medarbetare som är extra duktiga på att se medborgarnas behov och utvecklar nya lösningar och innovationer som skapar ännu mer värde ska inte bara belönas på innovationsgalan som årets innovatörer utan även genom att varje medarbetare kan få t.ex. extra fortbildningstid, extra semester, eller kunna välja mellan olika innovationsredskap. Då skapas tre vinnare – innovatören själv får motivation och uppmärksamhet, Nacka som organisation stärks av innovationen och medborgaren tar del av innovationen. En innovationssamordnare skulle kunna vara en naturlig spindel i nätet för att stötta och uppmuntra innovatörer.

6. Guldtid – där innovationer blir verklighet
Det behövs inbyggd tid för varje medarbetare att innovera. För att innovera ännu mera spelar cheferna en stor roll för att frigöra utrymme. De behöver helt enkelt ge utrymme för innovationstid, detta bör göras som en del av medarbetarens uppdragsbeskrivning och cheferna bör föregå med att ha innovationstid eller guldtid som en del av vardagen.

7. ”Ja!…och” säger chefen och medarbetaren
För att orka och vilja innovera behövs ett klimat där vi uppmuntrar varandra. Vi behöver bli ännu bättre på att bejaka varandra, inspirera varandra, visa intresse och engagemang för det som händer före eller efter varje persons del i processen. Vi behöver förhålla oss prestigelöst gentemot varandra, dela med oss av kunskap och sprida passion, lust och intresse för varandras idéer. Att säga ”Ja”..och” istället för ”Nej…men” är en bra början!

8. ”Oj då” säger chefen och medarbetaren med ett leende!
Vi behöver alla öka acceptansen för att göra fel. Om vi inte vågar misslyckas och ta risker kommer vi aldrig kunna innovera. Cheferna behöver vara goda förebilder i att våga misslyckas, och skapa motivation för att medarbetarna skapa våga göra detsamma,. Som chef behöver du vara konsekvent med att det är allas uppdrag att skapa ännu mer värde för medborgarna, vara lyhörd för nya idéer, se till att vi har kul och firar på vägen OCH hela tiden påminna om Nackas och verksamhetens vision. Att säga “Oj då” istället är en bra början!

9. Fånga idéerna!
Alla som skapar värde för Nackas medborgare är experter på sin del i verksamheten och på att se den. Helt enkelt är alla medarbetare experter på att se sin del i helheten. Därför har alla också en massa bra idéer som kan utveckla just deras område. Det gäller bara att fånga idéerna. Kanske ska varje enhet ha sin egna behovs och idébok? Kanske ska varje enhet ha ett digitalt klotterplank där det snappas upp feedback från medborgarna? Alla bra idéer börjar med ett bra behov och varje medarbetare ansvarar för att fånga de behov de ser.

10. Agera på idéerna!
Idéer är lätt att få men att göra dem till action kan vara aningen svårare. Vi tror att det behövs ännu mer stöd för implementering av innovationer. Ekonomiskt bidrag är en sak, en innovationsfond som man kan söka innovationspengar från skulle vara en bra idé.

Maja Frankel
Publicerat i Nästa Steg inspiration | Lämna en kommentar

Månadens vinnare av biobiljetter: Per Falk

Denna månaden vill vi uppmärksamma Per Falk, IKT-pedagog och svensklärare på Nacka gymnasium för hans inlägg “En skola mitt i byn, en skola för alla“.

Två biobiljetter är nu på väg till dig. Stort grattis!

Hedvig Blext
Publicerat i Nästa Steg inspiration | 1 kommentar

Boka tid för coachning – 15 april

Har ni kört fast och behöver inspiration och tips på hur ni skall komma vidare i innovationsprocessen?

Den 15 april mellan kl. 9.00- 17.00 har du som stafettpinneutmanare möjlighet att boka tid för 30 minuters coachning med processledarna Maja och Sara. Sänd ett mejl till nastasteg@nacka.se och uppge vilken tid ni önskar boka.

Välkomna med er anmälan!

Hedvig Blext
Publicerat i Coachning, Nästa Steg inspiration | Lämna en kommentar

Tuula Aula – om att få sina medarbetare att våga ta egna initiativ och testa nya idéer

Hur arbetar du för att dina anställda ska våga ta egna initiativ och testa nya idéer på arbetsplatsen?

- Först och främst vill jag att mina medarbetare ska ta egna initiativ. Som ledare måste jag därför visa att jag är öppen för deras egna idéer. De måste känna att de vågar flyga på egen hand och i det fallet att de blir vingklippta på vägen så finns jag här och stöttar och fortsätter att uppmuntra dem.

Hur får man medarbetarna att själva börja visualisera och initiera nya idéer?

- Nya innovationer, kreativitet och eget tänkande är något jag och mina medarbetare jobbar med ständigt och jämt. Det finns i vår företagskultur. Det ligger på mitt ansvar att kommunicera de fasta ramar och strukturer vi jobbar utifrån i organisationen. Inom dessa ramar och strukturer måste det sedan finnas utrymme för medarbetarna att ta egna initiativ. Jag pekar ut slutdestinationen men vägen dit kan helt enkelt bli olika för olika medarbetare.

Hur ska man som ledare motta nya idéer från medarbetare?

- Jag tror att det är farligt med ett för stort fokus på frågor som “om” och “men” så snart en ny idé presenteras på arbetsplatsen. Tid för reflektion är en förutsättning för att du ska komma vidare med en nyuppkommen idé om vad som kan göras bättre. Fokusera sedan på frågeställningarna; hur, vad och varför.

Hur gör du för att medarbetarna ska våga ta risker och eventuellt misslyckas på vägen?

- För mig finns inga misslyckanden. Se det istället som nya erfarenheter!

Hedvig Blext
Publicerat i Nästa Steg inspiration, Veckans inspiratör | Lämna en kommentar

Boka tid för coachning – 15 april

Den 15 april mellan kl. 9.00- 17.00 har du som stafettpinneutmanare möjlighet att boka tid för 30 minuters coachning med processledarna Maja och Sara. Sänd ett mejl till nastasteg@nacka.se och uppge vilken tid ni önskar boka.

Hedvig Blext
Publicerat i Nästa Steg inspiration | Lämna en kommentar

Summering av innovationsworkshop 25 mars

I fredags bjöd Nästa Stegs processledare Maja och Sara på två inspirerande innovationsworkshops i Nacka stadshus. Under förmiddagen presenterade de 10 tips till hur du blir ännu mer innovativ på jobbet.

Deltagarna uppmuntrades även att dela med sig av sina tankar om när de är som mest kreativa och vad de behöver för att vara kreativa på jobbet. Flera var de personer som ansåg sig vara som mest kreativa på fritiden; vid middagar, under fikapauser eller skogspromenader. Oväntade möten och gruppkonstellationer, såväl hemma som på jobbet nämndes av en deltagare som en viktig ingrediens när helt nya idéer ska väckas till liv och utvecklas.

En tillåtande företagskultur och ledare som uppmuntrar de anställda att testa nya metoder, även om detta kan leda till att misstags misstag begås, nämndes av flera deltagare som en grundförutsättning för innovationsskapande. En person uttryckte det med; “gör man inga fel gör man inget annat heller”.

I slutet av workshopen lovade en deltagare att denna skulle försöka bli mer närvarande och nyfiken i vardagen. En annan person lovade att hon skulle ge sig själv mer tid att reflektera i den normalt stressade tillvaron. Ibland är det helt enkelt nödvändigt att låta saker och ting att landa. Därefter gäller det att våga ta det första steget och sedan ta ett steg i taget i innovationsprocessen.

Att komma igång med sin innovation verkade vara den största utmaningen. Men som en deltagare uttryckte det; “genom oväntade möten och gruppkonstellationer kan underverk ske”. Varför inte bjuda över medarbetare från en annan avdelning till morgondagens fikapaus?

Hedvig Blext
Publicerat i Nästa Steg inspiration | Lämna en kommentar

”Ja, och” istället för ”Nej, men”

I fredags var jag på ett inspirerande seminarium om hur man kan bli än mer innovativ på jobbet. Tio goda tips presenterades av Maja och Sara.

Det var en härligt inspirerande timme med stor delaktighet från alla deltagare. En av tipsen var att säga ”Ja, och…” när någon kommer med en idé, istället för ”Nej, men….”. Med detta förmedlas ett förhållningssätt – att vara positiv, se möjligheter och fråga om mer tankar.

Vidare föreslogs att man en dag i veckan ska säga ”Ja, och …” till nya idéer. Tänk om exempelvis alla onsdagar i Nacka kunde vara en dag då man bara får säga ”Ja, och..” och inte ”Nej, men…” till nya idéer. Personligen tänker jag framöver säga ”Ja, och…” till nya idéer – alla dagar i veckan.

Mats Bohman
Publicerat i Nästa Steg inspiration | Lämna en kommentar

Veckans utmaning: Skriv ett inlägg i Äventyrsbloggen

Här kommer en uppmaning till er om att använda Äventyrsbloggen som en plattform för att dela med er av era insikter om hur ni kan skapa ännu mer värde för Nackas medborgare.

Dela med era lärdomar och erfarenheter till varandra, liksom de innovationer ni satt igång att arbeta med. Eller om de innovationer ni inte riktigt lyckats komma igång med. Vilka är era största utmaningar i dagsläget? Vilka är möjligheterna?

På Äventyrsbloggen välkomnas alla inlägg, korta som långa. Här finns inget krav på form eller längd, en länk eller ett citat är lika mycket värd som en essä. Sätt igång och skriv ner några rader redan nu eller boka in en reflektionsstund i kalendern.

Vi ser fram emot alla era bidrag!

Hedvig Blext
Publicerat i Veckans utmaning | Lämna en kommentar