Och dom nominerade är…

Så har äntligen Nackas första innovationsgala gått av stapeln! Av de 30 bidragen som skickas in nominerade juryn 9 stycken och skapade två kategorier: årets innovationer och en uppmuntran-kategori för bra idéer som juryn ville uppmuntra att fortsätta. Så här löd juryn motiveringar:

Kategori: Årets innovationer i Nacka kommun:

1:a plats
Det vinnande bidraget är en innovation som innebär att en verksamhet, som har lång tradition av hur den ska bedrivas, kan genomföras på ett helt nytt sätt med stöd av modern teknik. De som verksamheten är till för – Nacka medborgarna – blir de som verkligen producerar material som andra kan lära av oberoende av tid och rum. Innovationen ger stort värde för medborgaren och innebär i mycket hög grad att många involveras i utvecklingen av innovationen. Detta bidrag började med en vision om att vi kan göra det vi alltid gjort på ett annorlunda sätt genom att involvera deltagarna och förankra materialet i dem och andra vetgiriga medborgare. Bidraget har gjort stora framsteg och vi tror att detta kan skalas upp ytterligare, samtidigt som visionen och ursprungliga behovet och passionen behålls. Genom stort engagemang och ny teknik visar innovatören hur skolan kan ses som ett ekosystem och där kunskap och fortbildning inte stannar vid en viss ålder genom att låta elever själva stå för producerandet och innehållet.
Vinnaren i kategorin årets Nacka-innovation är:
Social future, Per Falk, Nacka Gymnaium

2:a plats
Andrapristagaren är en innovation som i sig kan ses som teknisk och kan vara svår att se dess resultat och betydelse  för Nacka medborgaren i vardagen.  Men denna innovation har förändrat en hel verksamhets syn på hur man använder och prioriterar resurser. Genom att på ett enkelt och tydligt sätt presentera information som traditionellt ses som svår att förstå kan både politiker och medarbetare förstå hur resurserna används. Innovationen ger i sig indirekt värde till medborgarna men genom att ge ökat fokus på hur resurser används kan den ge direkt värde. Innovation har gett påtalgliga resultat i verksamheten, och medarbetarna har varit involverade i hög grad. Andrapristagaren är:

Verktyg för verksamhets – och ekonomisk uppföljning på brukar – och handläggare nivå –Håkan Brekell, Socialtjänsten

Kategori: Uppmuntranspriser

Denna innovation adresserar en fråga i livet som vi alla för eller senare måste förhålla oss till – ålderdomen. Vi får göra det själva eller som närstående till någon annan. I denna innovation involveras medborgarena direkt genom att erfarenhet och kunskap som kommit fram genom dialog kan återföras till andra i liknande situationer. Innovationen är ännu på research stadiet med lansering hösten 2011, men vi tror att med denna metod kommer Nackas medborgare få stöd och kunskap för att stå nära anhöriga i livets slutskede.
Uppmuntringspris går till:
Närstående coaching, Tommy Ring, Prime omsorg

Denna innovation ger medborgare ett verktyg att bli mer delaktiga genom att bidra med våra idéer och åsikter till kommunens inre arbete. Genom användning av modern teknik kan vi enkelt involveras genom bland annat våra telefoner. I samarbete med elever har denna app utvecklats och en första prototyp har tagits fram. Vi vill uppmuntra till att gå vidare med denna demokrati-innovation och ser fram emot en realisering! Uppmuntanspris går till:
Speak up!, Kerstin Lindfors, personalenheten

Från en verksamhet har det kommit flera goda förslag på innovationer. Två av dem handlar om hur verksamheten kan finna nya former för att möta medborgarna och föra dialog med dem. I båda fallen handlar det om att möta medborgaren på ett sätt som inte är det vanliga inom denna verksamhet och följer utvecklingen av sociala medier och nya kommunikationskanaler. Dessa två innovationer kan nu realiseras och uppmuntras att göra detta. Ett delat uppmuntringspris går till:
Chat på hemsidan/socialapp, Johanna Kankaanpää och Gunilla Nilsson m fl, Socialtjänsten

Hedersomnämnande fick Sven Andersson för bidraget Översiktsplans-ambassadörerna där unga Nackabor inom projektet Ungt inflytande var involverade i processen kring översiktsplanen och med hjälp av sina klasser fungerade som remiss-instanser i arbetet med medborgar-inflytande över översiktsplanen.


Maja Frankel
Det här inlägget postades i Innovationsgalan. Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar