Var är en innovation?

Nästa Steg handlar just om att ta Nästa Steg, men detta Nästa Stega kan se ut på olika sätt och vi fokuserar ju på innovationer. Men vad är egentligen en innovation? Vad består en innovation utav och hur kan vi innovera?

Låt oss börja med att särskilja på några närliggande begrepp:
-Kreativitet är bränslet som för oss framåt i en kreativ process. Ofta ses kreatvitiet som ett karaktärsdrag som vissa besitter mer eller mindre än andra. Vi är övertygande om att vi alla är kreativita och att vår kreativitiet tar uttryck på olika sätt. Framför allt så triggas vår kreativitet av olika saker och kontexter.
-Utveckling är att göra det vi har gjort fast ännu bättre – mer effektivit, med bättre resultat m.m.
-En ny idé är helt enkelt att kombinera två saker, idéer, koncept, beteenden, tillvägagångssätt som inte tidigare kombinerats.

Henry Ford särskilde mellan en ny idé och utveckling när han sa “If I’d asked customers what they wanted, they would have said “a faster horse”. En snabbare häst är en utveckling från redan existerande transportmedel. Istället för en snabbare häst hade han behovet av snabbare transportmedel i fokus och utifrån det skapades bilen.

En innovation är helt enkelt en ny idé som vid implementering leder till en förbättring. Förbättringen är resultatet eftersom det möter ett behov.
Innovation = en ny idé + implementering + behov mött = förbättring.

Nästa Steg syftar ju till att uppmärksamma de innovationer som redan finns i Nacka kommun, och skapa ännu fler innovationer som möter Nackas medborgares behov!


Sara Wallén
Det här inlägget postades i Nästa Steg inspiration. Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar