Kreativa metoder i undervisingen: Går det att öka lyckan och välbefinnandet?

Genom ett systematiskt användande av KBT metodik i praktisk undervisning har eleverna blivit medvetna om sin egen sinnesstämning och fått olika knep som de själva kan använda på sig själva. Levande historia och elevmaterialet från “spela roll” har använts som en ingång i medvetenhet om “mig själv och mina känslor”.

Av praktiska skäl gick det inte att testa samma elever som förra terminen eftersom grupperna bara har mig en termin. Jag har då valt att använda en annan bas för utvärdering. Basen är hur eleverna säger att de upplever din dag och undervisningen i kursen. Hur kreativa de blir har jag också använt för att se om KBT kan ge högre kreativitet i klassrummet. Allt kursinnehåll är samma som användes förra terminen. Endast eleverna är nya.

“YES, det fungerar faktiskt, fröken” sa en av mina elever och återgick snabbt till sin kreativa inlärning utav hjärnans olika funktioner. Eleven valde att göra ett undervisningsprov dvs han skrev ett själv och sedan fick vi alla i klassen detta prov som rättades och betygsattes av eleven.  En annan grupp på fyra elever gjorde en rapplåt med text från elevernas egna snabbfrågor. Och fantastiskt fina bilder i olika former där temat också är hjärnans olika mentala funktioner. Betygen i dessa grupper har också ökat eftersom målen i kriterierna blir mycket väl uppfyllda.

Så slutsats: KBT tänk som en medveten metodik i klassrummet har stor inverkan på individens välbefinnande och upplevda lycka. Om eleverna känner sig lyckliga ökar de automatiskt sin inlärning och sprider sin glädje till andra. Betygsättning kan också användas och då har andelen MVG ökat i grupperna.

Jag kommer självklart att använda detta i ALL min undervisning i framtiden. Äntligen har jag hittat ett verktyg för att höja elevernas medvetenhet om sina inre känslor och att dessa kan påverkas – som ett resultat får eleven högre betyg och blir då förstärkt i sin känsla av att livet är roligt och att allt faktisk är möjligt. Eleven har fått en känsla av att “jag är duktig”.Det behöver ALLA människor få känna – stolthet över sig själva.


Ninni Lindberg
Adjunkt Nacka gymnasium
Huvudskyddsombud LR
073 767 00 61

Ninni Lindberg
Det här inlägget postades i Nästa Steg inspiration. Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar