Nästa steg – Café Sokrates!

Sedan jag började arbeta som gymnasielärare har jag längtat efter ett forum för didaktiska samtal om svenskämnet: en mötesplats för oss som arbetar med elevers språkutveckling, läsande och skrivande, det vill säga engagerade lärare för alla åldrar, skolbibliotekarier och andra intresserade.
Tanken är att i sokratisk anda lyfta frågor, delge varandra erfarenheter, vrida och vända på idéer, söka lösningar och ställa nya frågor för att komma vidare. Det har nog aldrig varit angelägnare än nu.

Vi som arbetar med svenska på Nacka gymnasium ser att kraven på elevernas svenskkunskaper skärps ordentligt i Gy11.  Vi är oroade för att många elever som kommer från den ännu inte reformerade grundskolan riskerar att få svårt att uppfylla de högt satta kraven för godkäntnivån E.

Kommunikationen mellan förskola, grundskola och gymnasieskola är nödvändig för ett gott genomförande av reformen, som ställer nya krav på både lärare och elever. En annan anledning att stråla samman är att svenskämnet behöver stärkas, inte minst mot bakgrund av de dalande resultaten i läsförståelse.

Till sist är det förstås oerhört givande att ta del av andras tankar och idéer kring undervisning och jag tror det finns en längtan hos många av oss att göra just det.

Formen för Café Sokrates är givande möten, där föreläsningar och diskussioner kan äga rum, under trevliga former med trivsamt umgänge och lite tilltugg. Detta sker fyra gånger per år och vi träffas i en lämplig lokal, exempelvis i Nacka Forum, Sickla eller Nacka strand. Tänk trevlig miljö, varför inte en pub eller restaurang med en avskild del. Till vartannat möte bjuder vi in Anne-Marie Körling som moderator, till vartannat en föreläsare eller inspiratör. Elever kan också bjudas in.

Hur skapar vi kontinuitet? Jo, genom transparens, som vi åstadkommer genom att följa upp och spinna vidare på samtal och tankar på den gemensamma WordPressbloggen Café Sokrates och på en ”gilla-sida” på FB som förutom att bli ett pedagogiskt bollplank för främst Nackas pedagoger är en öppen yta för såväl pedagoger som politiker (och kunder) i och utanför kommunen. Vi tror på att även bjuda in andra intresserade som har vägarna förbi.

Det vi hoppas få ut av Café Sokrates, förutom alla nya kunskaper och idéer är också kontaktnätets alla fördelar. Varför inte besöka varandras skolor? Vi har inlett samtal med Björknässkolan om denna form av erfarenhetsutbyte. Ett gemensamt mål är att våra elever ska lyckas så bra som det bara är möjligt i skolan och förutsättningen är som vi vet goda kunskaper i svenska. Det vore väldigt roligt att sätta Nacka på kartan som en kommun med gott och framgångsrikt samarbete inom svenskämnet!

Gunnel Thydell
Det här inlägget postades i Nästa Steg inspiration. Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar