Sopplunch för alla medarbetare!

Den 13 april gick Sopplunch – en konferens för medarbetare av stapeln. Det blev en fartfylld eftermiddag där medarbetarna genom en kreativ process tog fram 10 goda råd från Nackas medarbetare till alla som vill skapa ännu mer värde för Nackas medborgare. Råden kan ni använda som en inspiration och som en guide hur ni i er arbetsgrupp kan stötta och uppmuntra varandra. Varför inte börja nästa möte med råd nr 2 en kreativ kvart?

10 goda råd från Nackas medarbetare till alla som vill skapa ännu mer värde för Nackas medborgare

1. Share-area – där behov och idéer möts!
För att innovera behöver vi ta tillvara på olikheter och mötas och inspirera varandra. I Nacka kommun behövs det mötesplatser avsedda för innovation. Mötesplatserna är till för alla som har en idé eller ett behov och vill ha en input av andra. Tills mötesplatserna är på plats kan varje enhet skapa sina egna innovationsmötesplatser där vi delar och delar med oss. En egen Nacka wiki som en del av innovationsbloggen kan vara ett annat sätt att mötas och inspireras.

2. Kreativa kvarten
För att innovera ännu mera så behöver vi – medarbetare som chefer – ta oss tid för kreativa kvartar. De kreativa kvartarna kan börja eller avsluta ett möte, APT träffar eller planeringsdagar eller bara ske i lunchmatsalen. Kreativa kvartar syftar till att alla medarbetare lyfter behov de hör att medborgarna har. De kan också användas till ren inspirationstid. Huvudsaken är att de blir av, en kvart har vi ju alltid!

3. Sätt innovation i mötesväggarna – eller ha inte ens väggar!
En kreativitetsdödare är ofta långa, ineffektiva möten. Detta måste vi förändra genom att göra innovation och utveckling ännu mer till en naturlig del av alla gånger som vi möts och har möten. Innovation och vårt ansvar som innovatörer ska sitta i väggarna – eller vara bortom väggarna! Varför inte ha möten på en annan enhet, utomhus eller som en innovationspromenad – walk and talk om innovationer!

4. Nacka-intraprenören – Att jobba i Nacka=Jobba som innovatör!
Som anställd i Nacka kommun eller som privat anordnare bör vi alla se oss som intraprenörer – personer som inom en organisation ser behov och hittar lösningar på dessa! Det är vårt ansvar att påminna oss själva och varandra om att innovera för att skapa ännu mer värde för medborgarna. Vi behöver alla trigga intraprenörsandan – Att jobba inom Nacka kommun ska vara som att jobba i sitt egna företag.  Innovation ska givetvis vara en självklar del vid lönesamtal liksom att får ständig fortbildning och inspiration kring innovation. Varför inte ha ett ungt inflytande för medarbetare där vi får jobba med ett reellt behov genom en kreativ idéutvecklingsprocess?

5. win, win win: 1+1 =3
Det ska löna sig att vara en sann innovatör. De medarbetare som är extra duktiga på att se medborgarnas behov och utvecklar nya lösningar och innovationer som skapar ännu mer värde ska inte bara belönas på innovationsgalan som årets innovatörer utan även genom att varje medarbetare kan få t.ex. extra fortbildningstid, extra semester, eller kunna välja mellan olika innovationsredskap. Då skapas tre vinnare – innovatören själv får motivation och uppmärksamhet, Nacka som organisation stärks av innovationen och medborgaren tar del av innovationen. En innovationssamordnare skulle kunna vara en naturlig spindel i nätet för att stötta och uppmuntra innovatörer.

6. Guldtid – där innovationer blir verklighet
Det behövs inbyggd tid för varje medarbetare att innovera. För att innovera ännu mera spelar cheferna en stor roll för att frigöra utrymme. De behöver helt enkelt ge utrymme för innovationstid, detta bör göras som en del av medarbetarens uppdragsbeskrivning och cheferna bör föregå med att ha innovationstid eller guldtid som en del av vardagen.

7. ”Ja!…och” säger chefen och medarbetaren
För att orka och vilja innovera behövs ett klimat där vi uppmuntrar varandra. Vi behöver bli ännu bättre på att bejaka varandra, inspirera varandra, visa intresse och engagemang för det som händer före eller efter varje persons del i processen. Vi behöver förhålla oss prestigelöst gentemot varandra, dela med oss av kunskap och sprida passion, lust och intresse för varandras idéer. Att säga ”Ja”..och” istället för ”Nej…men” är en bra början!

8. ”Oj då” säger chefen och medarbetaren med ett leende!
Vi behöver alla öka acceptansen för att göra fel. Om vi inte vågar misslyckas och ta risker kommer vi aldrig kunna innovera. Cheferna behöver vara goda förebilder i att våga misslyckas, och skapa motivation för att medarbetarna skapa våga göra detsamma,. Som chef behöver du vara konsekvent med att det är allas uppdrag att skapa ännu mer värde för medborgarna, vara lyhörd för nya idéer, se till att vi har kul och firar på vägen OCH hela tiden påminna om Nackas och verksamhetens vision. Att säga “Oj då” istället är en bra början!

9. Fånga idéerna!
Alla som skapar värde för Nackas medborgare är experter på sin del i verksamheten och på att se den. Helt enkelt är alla medarbetare experter på att se sin del i helheten. Därför har alla också en massa bra idéer som kan utveckla just deras område. Det gäller bara att fånga idéerna. Kanske ska varje enhet ha sin egna behovs och idébok? Kanske ska varje enhet ha ett digitalt klotterplank där det snappas upp feedback från medborgarna? Alla bra idéer börjar med ett bra behov och varje medarbetare ansvarar för att fånga de behov de ser.

10. Agera på idéerna!
Idéer är lätt att få men att göra dem till action kan vara aningen svårare. Vi tror att det behövs ännu mer stöd för implementering av innovationer. Ekonomiskt bidrag är en sak, en innovationsfond som man kan söka innovationspengar från skulle vara en bra idé.

Maja Frankel
Det här inlägget postades i Nästa Steg inspiration. Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar