Summering av Träffpunkt Innovation 17 februari

Det var en inspirerad och engagerad skara medarbetare och ledare som möttes i Lavallhallen den 17 februari för att delta i Träffpunkt Innovation. Syftet med eftermiddagen var att skapa en dialog mellan medarbetare och ledare kring frågan hur vi kan stimulera individen och organisationen till innovation.

Bland det första som reddes ut var innebörden av begreppet innovation. En vanlig definition är att en innovation är en ny idé på t.ex. en produkt, lösning, affärsidé, tjänst som svarar mot ett behov.

Under eftermiddagen fick deltagarna tre case att reflektera över gruppvis.

Case 1 handlade om Köpenhamns busstrafik. En lång rad negativa incidenter på ett flertal busslinjer hade gjort att människor kände sig otrygga och illa till mods av att åka och köra buss i staden. För att öka säkerheten och trivseln hos såväl medarbetare som passagerare blev det till slut nödvändigt att göra en insats för att lösa problemet. Filmen nedan är ett exempel på en av dessa innovativa insatser.

Deltagarna fick efter filmvisningen tre frågor att fundera över:

1. Vad uppskattar vi med detta sätta att lösa behovet?
2. Vad kännetecknar detta tillvägagångssätt som har gjort att det blev en succé?
3. Hur kan vi omvandla denna succéhistoria till vår egen kontext?

Idéerna till hur det skulle kunna gå att omvandla en succéhistoria likt denna till insatser inom Nacka kommun flödade bland deltagarna. Bland annat önskade några deltagare att medarbetare och besökare i stadshuset skulle välkomnas av en skönsjungande kör varje morgon för att öka glädjen och trivseln. En annan grupp föreslog att besökare i Nacka Stadshus ska välkomnas på olika språk så snart de stiger in i entrén genom textmålningar på väggen.

Några deltagare talade om större medmänsklighet i kommunens olika receptioner. Ett leende kostar inget men ger i gengäld mycket till den som möts av ett. Detta sprider sedan positiva ringar på vattnet. Att som receptionist hämta upp besökarna vid deras sittplats när det är deras tur och visa dem vägen var en annan enkel men värdefull insats som efterfrågades. Eller varför inte använda nummerlapparna som lotter och dra en spontan vinst med jämna mellanrum som ett sätt att få tiden att gå snabbare för besökarna.

Case 2 handlade om belysa den sociala likformighet som råder i många nutida sammanhang. Deltagarna uppmuntrades att fundera kring vilka oskrivna regler vi lever efter idag men som vi kanske inte reflekterar över dagligdags.

1. Hur kan vi applicera detta tillvägagångssätt I vår kontext?
2. Hur sprider vi tron på behovet till våra kollegor och ledare?
3. Hur kan du trigga dina kollegors tankegång på liknande sätt för att stötta innovationer?

Case 3 handlade om hur man genom ett projekt som Ungt inflytande lyckats skapa reellt inflytande för barn och ungdomar inom Nacka kommun. I anknytning till detta diskuterades följande frågor:

1. Vad tror ni är drivkraften bakom att detta är projekt är så lyckosamt?
2. Hur kan vi få loss kraften hos medarbetarna att skapa innovationer?
3. Hur får vi ledarna att ge loss kraften för att möjliggöra innovationer?

Under eftermiddagen antog ett flertal nya personer rollen som stafettpinneutmanare. Håll gärna utkik efter dem här på Äventyrsbloggen framöver.Hedvig Blext
Det här inlägget postades i Nästa Steg inspiration, Träffpunkt Innovation. Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar