Världsmedborgaren

Med anledning av den oerhört svåra miljösituation som världens medborgare manövreras in i och manövrerar, ser vi oss absolut tvungna, att nu ta det första steget mot en positiv förändring.

Under den industriella utvecklingen, från artonhundratalet fram till nu, har påfrestningarna på miljön ökat kvadratiskt med tiden som passerat. Skolans uppdrag har under denna tid varit att hålla jämna steg med utveckling i världen.
Tyvärr har svårigheterna blivit stora och komplicerade för skolan och därmed svåra att matcha för den kommande generationen, om inte förändringar i utbildning och prioriteringar förändras radikalt.
Den tekniska- och kommersiella utvecklingen ställer oerhörda krav på de flesta människor. Tidigare generationers studenters förutsättningar att utbilda sig, leda och överblicka världen, var naturligtvis helt annorlunda än dagens och morgondagens. Dessa förutsättningar har drastiskt ändrats i takt med befolkningsexplosionen och miljömisshållning i världen.

De senaste generationerna bär ansvaret för hur världen ser ut i dag. Detta är ett ovedersägligt faktum – och det är våra barn som skall städa upp. För detta är det inte mycket tid.
Även om bara några få av de gamla misstagen upprepas, kommer det att få ödesdigra konsekvenser, av den anledningen att återhämtningsreserverna är förbrukade. Därför krävs alltså en oerhörd försiktighet i framtiden vid miljöpåverkande beslut.

Det som nu står som ett skrikande utropstecken, rakt i ansiktet på oss alla, är ett behov av aldrig tidigare skådad storlek av gedigen kunskap i alla kärnämnen. Detta måste åtgärdas så snart som möjligt i skolan.
Som ett delmoment skall elever ges möjlighet till en förbättrad självinsikt, någon form av nivågruppering, om sin potential för kunskapsinhämtning. Utifrån detta skall en modell i undervisningen skapas, där eleverna utvecklas maximalt efter sina förutsättningar och intressen. Till detta skall resurser skapas. Politiker måste ta sitt ansvar och se till att detta sker.
Avsikten är, att den studieförberedande tiden i grundskola och gymnasium, skall effektivitetsoptimeras, så att den kommande utbildningsnivån kan bli högre.

Inget barn av denna tid har någon som helst skuld till utseendet i världen som de möter när de föds.
Tyvärr lämnar den äldre generationen en värld efter sig, till synes utan ansvar för dess tillstånd. Det är på grund av detta sorgliga faktum, som vi nu måste agera och utnyttja den mänskliga hjärnans enorma förmåga, för att rädda världen.

Den svenska skolan kan bryta marken och vi i Saltsjöbadens Samskola kan ta det första spadtaget.

Innan politiker hunnit ta de viktiga besluten, kan skolan som ett första steg, söka medel genom en flora av bidragsmöjligeter, som erbjuds på marknaden. Hänvisning till dessa kan ges på begäran.

Med hopp och tro om att vi snart kan ta vårt nästa steg i vår skola.

Lisa Petterson
Rosaura Hammer
Maria Forsman
Ola Larson

Ola Larson
Det här inlägget postades i Nästa Steg inspiration. Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar