Innovationsidéer från Samskolan

I förra veckan kom vi fram till olika idéer under innovationsworkshopen som vår grupp gärna delar med sig av. Vad tror ni? All feedback mottages varmt!

Innovation 1 – Stort hjärta, glada ögon
Hur visar vi att verksamheten präglas av omsorg, omtanke och generositet? Kan vi göra något mer?

Behovet idén fyller är en gemensam värdegrund på Samskolan, där alla ser det positiva hos varandra och hos eleverna, och ignorerar negativa beteenden. Värdegrunden utgår från omsorg, omtanke och generositet, ord som hämtas från Lgr 11.

Vi vill att alla elever ska känna lust, glädje och frivillighet att gå till skolan, och att de ska känna ”Äntligen måndag”. Vi tror att en väg till detta är att alla elever möts av glada lärare. Vår tanke är också att den som är glad och harmonisk kommer att skicka känslan vidare till andra elever.

Som en del av utvecklingen mot Stort hjärta, glada ögon har flera lärare gått, och några går i år en SET-utbildning. SET står för social och emotionell träning. Kursdeltagarna får bland annat lära sig övningar om värdegrunden.

För att nå målet tror vi på budskapet från filmen ”Pay it forward”. När du mötts av ett stort hjärta och glada ögon ska du ta budskapet till dig och skicka det vidare till dina medarbetare och elever.

Innovation
2 - Gemensam kunskap
Vi tror att elever lär sig av varandra, och genom att dela med sig av kunskap kan alla elever utvecklas. Vi saknar en kunskapsbank där eleverna kan hitta tips inför skrivningar, exempel på elevsvar och vilken betygsnivå dessa motsvarar. På så sätt finns också större möjligheter att bedöma elevernas lärprocess och inte bara slutresultatet. Kunskap ska vara tillgängligt.

Idén är att bygga en hemsida per skolämne t ex i Google apps, där vi lärare kan publicera mallar, betygskriterier, exempel på elevtexter och arbetsmaterial osv. Dessa ska vara tillgängliga för alla elever på skolan.

Anna Nilsson
Det här inlägget postades i Nästa Steg inspiration. Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar