LYCKA

Mål: Att öka elevernas upplevelse av sin egen lycka i tillvaron och att de ska känna sig nöjda med sig själva.

Verktyg: Didaktik med fokus på material från Levande historias utställning om “spelar roll”. Att göra eleven aktiv i sin egen tillvaro.

Bakgrund: Flera av mina elever skrev i augusti att frågan om den egna lyckan var svår att besvara. Vi är inte vana att tänka i dessa banor … jag är duktig…jag kan….jag har gjort bra ifrån mig…osv. Alla elever skrev brev till mig med hjälp av mina frågor. I en av klasserna gjorde jag en mätning av elevens egen uppfattning av sin egen lycka. Enkätfrågorna  kommer ifrån England där de tar välbefinnande och lycka på största allvar.

Efter genomläsning av elevernas svar har jag under hösten funderat på ett redskap till eleven att öka sin egen positiva uppfattning av sig själv. Jag har läst igenom en mängd böcker i humanistisk psykologi men haft svårigheter att omvandla teorierna till konkret lektionsinnehåll.

Jag anmälde mig till en vidareutbildning vid Levande historia (har använt deras material tidigare och vet att det är bra). Utbildningsdagen var mycket lyckad och jag hittade där ett VERKTYG till eleven. Har sedan systematiskt använt materialet  SPELAR ROLL i lektionerna.

Tid: Har mätt vid terminens start och mäter åter när vi är färdiga med åskådarmaterialet.

Ninni Lindberg
Det här inlägget postades i Nästa Steg inspiration. Bokmärk permalänken. 1 kommentar