Karriärgallerian på Rework the World

Det är nu drygt ett halvår sedan piloten till Karriärgallerian drog igång, och vi började vår resa på

Rework the World
i juni 2010
Vi förberedde oss redan i Nacka med en miniworkshop tillsammans med politiker, tjänstemän och unga ur målgruppen, och efteråt stämde vi av med en grupp Ungt Inflytandepiloter i Nacka om hur vi bäst når vår målgrupp: ungdomarna. Sociala medier och det mänskliga mötet var de absolut bästa metoderna, medan broschyrer var den sämsta…

Ungdomar, jobb, entreprenörskap och hållbar utveckling var Rework the Worlds tunga teman, och det tyckte vi passade som hand i handske för Karriärgallerian. Hälften av jordens befolkning är under 35, hur ska deras framtid se ut? Var ska de nya jobben komma från? Hur ska vi handskas med den stora utmaning som en omställning till hållbar värld – både ekologiskt, ekonomiskt och socialt – innebär? Hur ska vi leva tillsammans, nu när vi snart är nio miljarder människor på planeten?

What makes sense, could make money
Under Rework återkom många talare till att är de små initiativen som är intressanta, de många små stegen i rätt riktning, de lokala gräsrotslösningarna som kan spela en avgörande roll. Med det inte sagt att inte de stora politiska beslut som måste fattas är oväsentliga, utan snarare att de inte räcker hela vägen fram. Vi behöver nya produkter, nya processer, nya affärsmodeller, ett helt nytt tänk.  Och det måste inte vara komplicerat. Och som någon sa: What makes sense, could make Money.

På spaning efter framtidens jobb
I FN:s  deklaration om mänskliga rättigheter står det: All men are born equal in dignity and rights. Och värdigheten är kopplad till att ha ett arbete, att kunna försörja sig själv. Morgondagens jobb kommer att se annorlunda ut än dagens, de kommer att finansieras på andra sätt och till stor del kommer de att vara självkreerade.

Över 1700 deltagare från 120 länder deltog i Rework the World och berättade om sina projekt:  Nuru Light från Rwanda visade hur de gjort för att ge människor på Afrikas landsbygd tillgång till elektricitet, både effektivt och till ett bra pris. Majora Carter berättade om hur hennes organisation skapat ett grönare South Bronx och fler arbetstillfällen för lokalbefolkningen – samtidigt.

På väg- och på rätt väg…
Och i workshopen ”Turning youth at risk into entrepreneurs” berättade Henrik Feldhusen, direktör Hållbar utveckling och Andreas Broryd, BusinessMinds,  om Karriärgallerian för en nyfiken publik. Andra deltagare i workshopen var KRIS, samt Gastromotiva, en social entreprenör från Brasilien, som arbetar med att utbilda unga från Sao Polos slum till fullfjädrade matkreatörer och cateringmedarbetare.

Karriärgallerians egen workshop drog ett fyrtiotal deltagare från kommuner, landsting och arbetsförmedling. I mindre grupper delade Karriärgallerians olika delkoncept med sig av sina idéer, och deltagarna kom med frågor, input, idéer och invändningar.  Det avslutande budskapet till Karriärgallerians medarbetare var: fortsätt bara, ni är på rätt väg.

Och på den vägen är vi…

Malin Westerback
Det här inlägget postades i Nästa Steg inspiration. Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar