En hemläxa i innovation

Det var väldigt nyligen, i en diskussion om innovationer, som tanken slog mig att jag under mina elva år i skolan kan hitta väldigt få exempel på verkliga innovationer bland elever i skolan. En annan intressant tanke, som också slog mig, är att i princip alla tillfällen där elever verkligen utnyttjar  sin uppfinningsrikedom är i samband med fusk. Det är nämligen i samband med detta så kallade fusk, på skrivningar och liknande, som elever hittar banbrytande sätt för att inhämta och dela information, trots hård bevakning och de sämsta av förutsättningar. Länken som följer efter artikeln är bara ett av många exempel som påträffats under alla år. Vad är egentligen detta “fusk” som eleverna tar till sig, och kan det användas av Nacka kommun i Nästa Steg?

Att fuska är ofta ett aktivt val, inte en nödlösning. Att vissa elever väljer att fuska, med risk för allvarliga konsekvenser, istället för att studera i god tid talar för sig själv: Att sitta och memorera kunskaper, för att sedan kunna skriva bra på ett prov, är helt enkelt inte stimulerande nog. Fusket är att hitta en annan väg – oftast enklare och mer tilltalande. Är inte det exakt vad vi i andra sammanhang kallar för innovation; att hitta nya lösningar på svåra problem? Innan någon moralpolis knäpper mig på näsan vill jag poängtera att jag inte är en förespråkare av fusk i skolan. Vad jag försöker säga är att fusket i skolan utgör ett gott exempel på hur innovationer kan uppstå, och att denna spontana kreativitet lika gärna kan uppstå i vardagslivet eller på arbetsplatsen.

Fusket uppkommer naturligt för eleven, som gör det i syftet att enklare uppnå sitt mål; exempelvis att få ett visst betyg. Varför skulle det inte vara lika naturligt för en medarbetare på Nacka kommun att hitta nya vägar för att underlätta sitt arbete? Är det accepterat i Nacka kommun att göra arbetet på en bråkdel av sin avsatta arbetstid, och sedan ägna sig åt annat resten av tiden? Om inte, så tänk till. Precis som den lata eleven som ständigt hittar nya vägar, kan medarbetaren vara den nya pionjären, som utvecklar nya idéer för att maximera sin effektivitet. Kanske är det dags att låta de anställda göra det lätt för sig själva, det vill säga att låta dem fuska så mycket de vill.

Det är dagens tankeställare från skolans värld.

Arvin Chireh
Det här inlägget postades i Nästa Steg inspiration. Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar