Ett antal tjänstemän och förtroendevalda fanns på plats på fastighetsmässan i Cannes 11-13 mars. Närvaron är viktig för Nacka kommun med tanke på de stora utmaningar som vi står inför med utbyggd tunnelbana, 14 000 nya bostäder, 10 000 nya arbetsplatser i Nacka stad. Nedan kan du läsa reflektioner från några av dem.


Rapport från MIPIM
 
Inblick, utblick, fantastiskt, stort, intressant, lärorikt, nätverkande, fascinerande, detta är några av alla det avtryck/intryck som denna, min första resa till MIPIM gav.

Alla dessa möten med byggare, affärsutvecklare, utredare, politiker o andra viktiga aktörer har gett mersmak och även idéer till hur vi kan utveckla vårt “tänk” vad gäller bostadsbyggande, nyttjande av lokaler, näringslivets roll, grönstrukturen.

Varför inte använda en tom affärslokal i bottenplanet på nybyggd fastighet till kultur eller föreningslokal tills man får den uthyrd kommersiellt. Socialt ansvarstagande!

Att ‘Alla snackar Nacka’ var också en aha upplevelse, så var det verkligen. Alla visade ett stort intresse för Nacka, det var här man ville satsa och mycket på hyresrätter.
Bra för oss!

Jag var oerhört stolt över att få vara en del av TEAM Nacka som gav ett professionellt intryck. Vi visste vad vi ville!

Nu ska alla intryck sorteras och komma Nackas medborgare till gagn.

Vänligen,

Gunilla Grudevall-Steen
Kommunalråd FP
Ordförande Natur och trafiknämnden, Nacka kommun

Publicerat i Omvärldsspaning |

Den 19-20 februari åkte några tjänstemän och förtroendevalda från Nacka kommun på studiebesök till Hafen City utanför Hamburg. Skälet till resan var att studera stadsutveckling i Hamburg, som ett led i arbetet med Nacka stad. Tanken var att lära av en stad som kommit långt i sin stadsutveckling. Här följer några berättelser från de som var med på studiebesöket.

Organiska former…

Tydligt är att denna typ av byggnad bryter mot det traditionella rutnätsmönstret i Haven city. Formerna upplevs ofta som tilltalande.
-Rumslig kontext? Hur väl smälter de in?
-Ytkrävande?
-Aerodynamiska effekter?

 

 

 

Organiska former
Är det åt detta hållet vi far efter då vi söker profilbyggnader?  Typ ”gurkan” i London.

 

 

 

 

Överdäckning
Parkmiljö som binder samman stadsdelar. Rumslig avgränsning mot trafikleden. I detta fall i form av en ”medeltida” stadsmur. Övrigt är att bullerdämpning mot trafikled sker genom bullervall/mur/plank som är byggd oerhört nära störningskällan. På så vis ”hinner inte bullret sprida ut sig”. 

 

 

 

 

 

 

Berlins röda box…

Även i Hamburg har man tagit fasta på intresset att i en punkt försöka förklara vad som komma skall. På bilden är det Hamburgs nya konserthus som sedan några år tillbaks åskådliggörs i en Black Box, mitt i Hafen City. Utöver detta kunde vi se fler ”utkiksposter” mot framtiden. Gula torn som tillfälligt finns där staden ska ta plats. Med beskrivning om det nya, etc. Oerhört populärt. Skapar också rörelser på gator redan innan det är klart. Uppskattade besöksmål.  

 

 

Teknik, funktion och attraktion

En lokal värmestation, mitt i ett förortsområde. Den gamla värmestationen har omvandlats till en mötesplats och utrymme för pedagogik och allmäntillgänglig vetenskap. Här får man veta allt om global uppvärmning, alternativa energislag, etc. etc. Detta samtidigt som den gamla värmestationen tuffar på som förut.

 

 

 

Självbygge

Fastighetsägaren såg till att bygga en stomme. Endast bärande pelare och bjälklag. Resten är självbygge av de som bor i huset. Även ytterväggar byggde de själva. En extrem form av bygggemenskapsprojekt.

 

 

Plus Hus – All in

Riktiga plus-hus. I Tyskland är man mycket intresserad av olika typer av energihus. Såväl bostad som kontor. Dessa byggnader + de boende genererar överskott av energi som sedan används för att bl a ladda elbilarna som står utanför. Dessa bilar tillhör byggnaderna och de boende. I övrigt innehåller husen en hel del avancerad (och cool) teknik och applikationer. 

 

 

HafenCity – InfoCenter
Som den röda/svarta boxen. Här finns all info om Hafen City. Planer, tävlingsförslag, historia, framtid, etc. Och då du insuper allt detta, via modell, skärmar och kartor, kan du ta en öl eller kaffe. Eller varför inte en Hamburgervåffla med kanel o äpple?

 

 

Elbphilharmonie Hamburg

En riktig ”conspise”. Ett landmärke med staden i ryggen och riktningen mot världshaven. Byggd på ett gammalt hamnlager i tegel. Kostar 10 miljarder. Inte helt färdigt, men det känns som om Sydney hamnar i bakvattnet här . Ritad av Herzog & de Meuron (såklart). Frågan är hur vi kan få vår egen aula att integrera och sticka ut?

 

 

 

Anders Börjesson, Näringslivsdirektör, Nacka kommun

 

 

Publicerat i Okategoriserade |

Den 19-20 februari åkte några tjänstemän och förtroendevalda från Nacka kommun på studiebesök till Hafen City utanför Hamburg. Skälet till resan var att studera stadsutveckling i Hamburg, som ett led i arbetet med Nacka stad. Tanken var att lära av en stad som kommit långt i sin stadsutveckling. Här följer några berättelser från de som var med på studiebesöket.

Bevarandet av de gamla hamnmagasinen från 1800-talet bildar en fin helhet tillsammans med delar av det nya i staden. Många kanaler skapar möjligheter till vattenkontakt och sjönära boende på många plaster i Hafen City. Sedan är det kul att se deras lekparker med spännande och lite ovanliga inslag. I en park fanns lekredskap nära utegym-utrustning. Barn och föräldrar aktiva på en gång. En del av de miljö- och energieffektiva husen i Wilhelmsburg var klart intressanta. Vi måste ta till oss en del av miljökonceptet när vi bygger Nacka stad. Tyskarna ligger långt fram i den teknikutvecklingen.

 

Det finns gång- och cykelvägar runt sjön Alstern som ligger i centrala Hamburg. Skapar luft och ljus i staden.

 

 

 

 

 

En rund lite rundad form i kvartersmiljö. Huset är inte så gammalt men passar in rätt bra.

 

 

 

 

 

 

Ett hus som sticker ut. Mikroorganismer bryter ner avfall så att det alstras värme som i sin tur värmer huset. Grönt hus men intressant med vit-röda fälten på framsidan.

 

 

 

 

Det gamla Vattenverkshuset i Wilhelmsburg utanför Hamburg har gjorts om till en mycket trevlig resturang. Varför inte ett vattenverkshus i Nacka stad?

 

 

 

 

 

Hans Peters, kulturnämndens ordförande

 

Publicerat i Okategoriserade |

Den 19-20 februari åkte några tjänstemän och förtroendevalda från Nacka kommun på studiebesök till Hafen City utanför Hamburg. Skälet till resan var att studera stadsutveckling i Hamburg, som ett led i arbetet med Nacka stad. Tanken var att lära av en stad som kommit långt i sin stadsutveckling. Här följer några berättelser från de som var med på studiebesöket.

Det var en oerhört bra studieresa till Hamburg med KSSU, bra flyg och anslutningar, mycket välordnat och intressant program, kunnig guide, bra buss, luncher och middag. Helt enkelt perfekt ordnat!

Mycket intressanta punkter i programmet. Jag slås mest av hur bra Hamburg är på att berätta om och visa upp sin stadsutveckling. Både i form av planerade projekt ex överdäckningar, pågående projekt som hela utvecklingen i Hafen City och avslutade projekt ex sociala bostäder.

 

Deras visningsrum av hela modellen över stadsutveckling mitt i staden var otroligt bra, överskådligt, inbjudande och möjlighet till fika. Likaså terrassen på bunkern med utsikt över hela Hamburg och alla byggkranar. Inser att vi behöver jobba ännu mer med att involvera medborgarna och ge de goda möjligheter att följa och bidra till utvecklingen över tid.

 

 

 

Är också imponerad över deras utveckling av lekplatser, parker, torg och mötesplatser. Och deras fokus på kvalitet och innovation i gestaltning och uttryck. Spännande modell för styrning av markanvisningar där kommunen styr men låter byggherrarna göra jobbet med utveckling av spännande arkitektur.

Jag kunde också konstatera likheter i Hamburg o Nacka vad gäller kommunens form. :-)

 

 

 

 

 

 

 

Lena Dahlstedt, stadsdirektör

Publicerat i Okategoriserade, Omvärldsspaning |

Den 19-20 februari åkte några tjänstemän och förtroendevalda från Nacka kommun på studiebesök till Hafen City utanför Hamburg. Skälet till resan var att studera stadsutveckling i Hamburg, som ett led i arbetet med Nacka stad. Tanken var att lära av en stad som kommit långt i sin stadsutveckling. Här följer några berättelser från de som var med på studiebesöket.

 

 

 

 

 

 

 

På vår promenad i nya Hafen City passerar vi en annorlunda och spännande lekplats. Lekplatsen är stor till ytan och innehåller lekytor som passar både stora och små barn. Runt lekplatsen är det gott om bänkar att sitta på för barn och föräldrar. Lekplatsen mitt i staden är ett tydligt exempel på att staden ska vara till för alla. Numera bor fler barnfamiljer kvar i stan och det är viktigt att det finns vistelseytor i nära anslutning till bostaden för unga och gamla.

Social hållbarhet i stadsplaneringen kan ta sig uttryck på många sätt. Vi ser en bro med spännande utformning som fyller flera funktioner än transport över vattnet. På sidan av bron, vänt mot solen, har sittplatser skapats avskärmade från bilarnas buller på bron. Bron blir därmed inte bara funktionell för bilisterna utan även för de gående.  

 

 

 

 

 

En nybyggd skola blir ett viktigt inslag i ett område som inte är det mest populär i Hamburg. Medborgarna i området känner sig sedda och den nya skolan blir ett lyft för hela området. Det visar på vikten av att satsa på alla områden, även om det inte är av så stor omfattning.

 

 

Markanvisning av mindre områden till olika byggherrar skapar en dynamik. Vi såg flera exempel på detta i Hamburg. Det ger olika fasader, men som ändå gestaltningsmässigt hänger ihop utifrån en framtagen vision.

 

 

 Christina Gerremo, biträdande chef Exploateringsenheten

 

Publicerat i Okategoriserade |

Den 19-20 februari åkte några tjänstemän och förtroendevalda från Nacka kommun på studiebesök till Hafen City utanför Hamburg. Skälet till resan var att studera stadsutveckling i Hamburg, som ett led i arbetet med Nacka stad. Tanken var att lära av en stad som kommit långt i sin stadsutveckling. Här följer några berättelser från de som var med på studiebesöket.

 

 

 

Överdäckning knyter samman. Fula men effektiva bullerskydd kan försvinna (eller sättas upp på andra ställen). Annan infrastruktur kan också gömmas.

Istället blir det grön koppling med plats för gång- och cykeltrafik och lösspringande hundar utan inhängning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingen till Nordsjön gör att staden svämmas över då och då. Gamla hamnkvarter är anpassade. Flytbryggor, utfyllnader och bottenvåningar med täta skott gör det nya anpassat. Tre meter variation fungerar, fast ibland blir det värre!

Hittade lånecyklar men inte imponerande användning. Man vill stärka cyklande men än syns få spår av det. Bilen dominerar starkt. Trögare omställning än hos oss? Kollektivtrafiken är väl utbyggd. Inga spärrar men frekventa kontroller.

 

 

Avfallsinsamling i stort och smått. Bottentömmande behållare med olika fraktioner bra integrerade i ”allmän” plats. Bakom syns hus i  dagvattendamm. Traditionell insamling i nyrenoverat område.

 

 

 

 

 

 

Hotellet visade praktisk insamling på pedagogiskt vis.

 

 

 

 

 

 

 

Dagvatten behandlas (väl?) synligt i nybyggt bostadsområde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag Björklund, Natur- och trafikdirektör

Publicerat i Omvärldsspaning |

Den 19-20 februari åkte några tjänstemän och förtroendevalda från Nacka kommun på studiebesök till Hafen City utanför Hamburg. Skälet till resan var att studera stadsutveckling i Hamburg, som ett led i arbetet med Nacka stad. Tanken var att lära av en stad som kommit långt i sin stadsutveckling. Här följer några berättelser från de som var med på studiebesöket.

Hafen City har idag 1.8 miljon invånare och vill växa med 2 miljoner de närmaste 20 åren. . Totalt investeras 10 miljarder Euro fram till 2025, varav 1,8 miljarder Euro är till infrastrukturen. Finansieringen är exploatörsfinansierat. I Hafen City är 80 % äganderätter och 20 % hyresrätter. Fler och fler vill äga sitt boende. Staden har stor inflyttning då det finns gott om jobb och många, framförallt unga och välutbildade flyttar hit. Det ska byggas 6 000 lägenheter per år varav 2 000 är så kallande  ”social housing”. Staden äger dessa lägenheter och människor får ansöka om att få bo i dem.  

Det görs en Masterplan (översiktsplan) över hela staden. Varje exploatör ansöker om att få exploatera och staden tilldelar därefter marken. Man planerar även för parkeringsgarage under samtliga byggnader.

 

 

 

 

 

 

Gamla hamnen byggde upp Hamburgs ekonomi med handel och är världens största område för handel med orientaliska mattor. Det finns risk att området är obeboeligt om 30 år på grund av höjning av havsnivån. 10-12 gånger om året är det översvämning av floden. De använder sig av ”Flood safe” sockel och broar som knyter ihop flood safe-området.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spännande “grönifieringsdetalj” av elstolpar.

 

 

 

 

 

 

 

 
Skola med lekplats på taket.

 

Passivhus. Flexibla tunna fotoceller som vrider sig mot solen. Gardinerna inomhus är ljuskällan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdets energicenter – “energi bunker”
En före detta skyddsbunker som rymde 30 000 personer.  Solceller på väggarna och på taket soluppvärmning av vatten. Inuti två värmeverk: biomassa och träflis. Stor vattenbassäng konserverar värme.

Khashayar Farmanbar, 2:e vice ordförande, S

 

Publicerat i Okategoriserade |

Den 19-20 februari åkte några tjänstemän och förtroendevalda från Nacka kommun på studiebesök till Hafen City utanför Hamburg. Skälet till resan var att studera stadsutveckling i Hamburg, som ett led i arbetet med Nacka stad. Tanken var att lära av en stad som kommit långt i sin stadsutveckling. Här följer några berättelser från de som var med på studiebesöket.

En inspirerande resa med många bra besök! Jag upplevde att man försöker hitta bra lösningar på de problem som finns. Den svenska modellen är kanske lite för ofta att förbjuda, den tyska att hitta vägar runt. Ett exempel på detta är hur de åtgärdar de återkommande översvämningar som Hamburg drabbas av. De bygger in spärrar i husen, har vakter, höjer marknivån men tillåter ändå ny byggnation i områden som man vet kommer att översvämmas. Jag gillar attityden att lösa problem. 

 

 

 

 

 

 

 

En bild som symboliserar detta är nybyggt hus med en öppen torgyta utanför.

 

De tänker in aktivitetsytor, inte bara grönytor. Bra! En öppen oinhägnad gräsmatta där (snälla) hundar får springa fritt, förekommer inte i Sverige. Roliga lekytor för barn kompletterades med utegym för vuxna så att alla generationer har behållning. Och lekplatserna upplevdes som roliga.

 

 

 

 

 

 

 

De utnyttjar vatten och ytor bättre än vi, har kanske inte våra strandskyddsregler. Människor gillar vattenkontakt och de försöker bejaka det med bostäder som hänger ut över vattnet och bygger nytt i vatten. Jag upplevde en väldig tillgänglighet till vattnet för allmänheten trots nära bebyggelse. Vore intressant att ta del av.

Deras program för social housing gav inte direkt mersmak. Jag tycker att det är bättre med vår modell med bostadsbidrag för de som har låga inkomster i stället för att ha särskilda bostäder eller t o m områden för dessa personer. Incitamentet för att få högre lön motverkas kraftigt av att man då måste flytta från sin lägenhet, känns helt fel. 

Området med olika former av smarta hus var kul att se. De vågar pröva, allt lyckas inte fullt ut (t ex huset med alg-fasad som skulle ge energi till bostäderna). De visade att det går att tänka nytt utan att det behöver bli dyrare.

Mats Gerdau, Kommunstyrelsens ordförande.

Publicerat i Omvärldsspaning |

Välbesökt vernissage den 25 januari

I söndags var det vernissage för Kolibri på Kvarnholmen. 150 personer lockades till Makaroni på Kvarnholmen. Projektledare Katarina Fredrika fanns på plats liksom Elisabeth Rosell, landskapsarkitekt i Nacka kommun. Kulturnämndens ordförande Hans Peters höll invigningstal och tackade de boende för gedigna arbetsinsatser och fantastiskt fina förslag på hur två offentliga platser på Kvarnholmen ska utvecklas framöver.

 


Hur gick det till och hur blev det när boende var medskapare av två offentliga platser i sitt eget närområde?

Kolibri eller kollaborativ gestaltning innebär att boende i ett område är medskapare vid utformningen av en offentlig plats i sin egen närmiljö. Två platser på Kvarnholmen identifierades av kommunens stadsplanerare som lämpliga för test av KOLIBRI som metod. Alla boende på Kvarnholmen bjöds in att delta i den medskapande processen. Detta resulterade i att 60 boende i åldrarna 4-80 år vid 7 tillfällen under hösten träffades och tog fram förslag på hur de ville ha dessa två platser. Till stöd har de även haft konstnärer och stadsplanerare.

Nu finns möjligheten att se vad de boende kom fram till och hur de arbetat under hösten. Kom och ta del av modeller, ritningar, illustrationer, intervjuer och magiska ögonblick. Du får även se en flygfilm där arkitekter, konstnärer och animerare översatt de boendes förslag digitalt.

Utställningen har öppet följande helgdagar mellan 12-16.

Söndag 25 jan
Lördag 31 jan
Söndag 1 feb
Lördag 7 feb
Söndag 8 feb

Varmt välkommen!

Och stort tack till:

Ariel Ramirez, arkitekt och grundare av StudioRAM, har översatt förslagen till en digital helhetsversion.

Företaget Sightline har ansvarat för implementering i av de digitala modellerna i KUABs redan framtagna film över det framtida Kvarnholmen.

Nina Noreskär, studerande på Konstfack som har assisterat workshoppar och utställningsbygge.

 

Nacka stad skall, enligt den vision som arbetades fram tillsammans med medborgare 2013-2014, vara en nära och nyskapande stadsdel. För att kunna vara nyskapande behöver vi utmana våra sätt att tänka och göra när vi bygger stad. Vi arbetar därför aktivt och medvetet med konst, kultur och konstnärlig kompetens som verktyg och resurser i stadsutvecklingens olika faser. Vi vill att Nackabor och alla andra som verkar i Nacka ska vara aktiva och delaktiga när Nacka bygger stad tillsammans. Vi hoppas att stolthet och engagemang ska prägla processen, och prövar och utvecklar nya metoder och modeller i syfte att skapa en levande stad där människor trivs och mår bra. KOLIBRI är en sådan metod – utvecklad av Nacka kommun inom ramen för projekt ”Konsten att skapa stad”.

Publicerat i Konsten att skapa stad |

Mistra Urban Futures är ett forskningsnätverk som arrangerade seminariet “Framtida stadsbyggnadsdialoger: rättvisa, legitimitet och effektivitet” den 26 november i Göteborg. På plats fanns 240 personer, främst forskare men även en del tjänstemän från olika kommuner i Sverige. Elisabeth Klingmark och Pernilla Svenningsson var inbjudna för att berättade om hur Nacka arbetar med medborgardialog och Konsten att skapa stad.

Elisabeth Klingmark

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Svenningsson

Publicerat i Okategoriserade |