Hamburg och Hafen City – en studieresa med kommunstyrelsen

1 kommenter

Den 19-20 februari åkte några tjänstemän och förtroendevalda från Nacka kommun på studiebesök till Hafen City utanför Hamburg. Skälet till resan var att studera stadsutveckling i Hamburg, som ett led i arbetet med Nacka stad. Tanken var att lära av en stad som kommit långt i sin stadsutveckling. Här följer en reseberättelse från Sydney Holm, kommunalråd (MP)

Mina största intrycken från resan.

  • Allt behöver inte vara så reglerat som här i Sverige, lite lösare tyglar ger också större frihet.
  • Deras stora satsningar på att motverka segregation och utanförskap via en aktiv bostadspolitik.
  • Det går att bygga en mer resilient stad, helt självförsörjande på energi, bara viljan finns.
  • Deras kreativa lösningar för att hantera dagvatten och höga vattenflöden.
  • Nacka är egentligen ganska fantastiskt och nu vi har stora möjligheter att skapa något ännu bättre.

Första dagen
Första stoppet på vår resa var vid en större överdäckning av autobahn. Att få bort en stor motorväg som skär tvärs genom ett samhälle ger stora värden men som kan vara svåra att mäta. Med ett mer fyrkantigt sätt att räkna har man kanske bara byggt en extremt dyr hundrastgård. En tanke som också dök upp var, varför kan inte Nackas hundar få gå lösa som i resten av världen?

Nästa stopp var vid Alster sjön mitt i Hamburg där man testar att blanda cykel- och biltrafik på vägarna och tvingar bilisterna att anpassa sig till cyklisternas långsammare tempo. Trots att Hamburg inte är en direkt cykelvänlig stad är det en väldigt hög andel som cyklar till och från jobbet. För att möta klimatutmaningen och dessutom skapa en trevligare stad försöker man nu i större utsträckning prioritera om i trafiken för att öka cyklandet.

Tredje stoppet var i Hafen City, en helt ny stadsdel där man ska bygga 6 000 bostäder och 45000 nya arbetsplatser. För att på riktigt sätta Hafen City på världskartan plöjer man också ner hissnande 8 mdkr i ett stort konserthus.

 

 

I Hafen City satsar man också stort på hållbar infrastruktur med tunnelbana och prioriterad gång- och cykeltrafik istället för bilar.

 

 

 

Hafen City bjöd på mycket spännande arkitektur. Man hade också många kreativa lösningar för att klara av de stora vattennivåskillnaderna över året på hela sju meter!

Sista stoppet för dagen var hos ”Ministry of urban development” där en tjänsteman berättade om vilket tänk man har, när man nu bygger så mycket nya bostäder och arbetsplatser. En av de stora utmaningarna är att bygga en integrerad stad för alla och inte som tidigare uppdelat i olika segregerade bostadsområden. Det viktigaste verktyget man använder är så kallad ”social housing”. Ett stort projekt som gör att en tredjedel av alla nyproducerade lägenheter i alla områden ska ha en så låg hyra att även de med låg inkomst kan bo där.

Lekplatserna upplevde vi alla som mer spännande än i Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

Resans sista anhalt var ”Die Energiebunker”. En gigantisk betongbunker som användes som skyddsrum under 2:a världskrigets flyganfall. Efter kriget lyckades de allierade aldrig spränga bort bunkern med sina tre meter tjocka väggar och sitt fyra meter tjocka tak i armerad betong. För några år sedan renoverades bunkern och byggdes om till en stor ”energibunker”. Utsidan av bunkern är klädd med solpaneler som producerar elektricitet, och med hjälp av solenergi, biogas, flis och spillvärme från en närliggande industri förser man hela närområdet med el & uppvärmning. Energibunkern skapar även lokala arbetstillfällen, inkomster för kommunen, bidrar till en minskad sårbarhet och ett bättre globalt klimat. Bunkern som är lokalbornas stolthet har blivit en symbol för omställningen till ett hållbart samhälle.

 

 

 

 

 

 

Sydney Holm, kommunalråd (MP)

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. 1 kommentar