Fastighetsmässan MIPIM i Cannes är en av världens största fastighetsmässor. Även i år deltog ett antal tjänstemän och förtroendevalda från Nacka kommun. Närvaron är viktig för Nacka kommun som står inför stora utmaningar med ny tunnelbana, 14 000 nya bostäder, 10 000 nya arbetsplatser i Nacka stad och flera andra stora bostads- och infrastrukturprojekt. Det finns ett stort internationellt intresse hos exploatörer att bygga i Nacka och detta är en viktig del i att förverkliga Nacka kommuns stadsutvecklingsplaner. Nedan kan du se bilder och reflektioner från några av deltagarna.

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande, Nacka kommun

 

 

 

 

 

 

 

Smal gränd i Cannes. Trivsam och mysig. Går det att bygga idag? 

London.
Annorlunda form på huset, som blir en bullerskärm mot störningar från tåg och motorväg. Gröna och användbara tak. Och lite Gaudi-inspirerade oregelbundna hus innanför.

 

 

Gata i Cannes. Husen i bottenvåning och övervåning ser ut att vara desamma, följer inte invanda mönster. Går att skapa olika intryck!

 

 

 

 

Lena Dahlstedt, stadsdirektör Nacka kommun

 

 

 

 

 

 

 

Giraffen vakar över staden.    

 

 

 

 

 

 

 

Hörnhuset i Gamla stan

Green bus från Slovenien.                                             

 

 

 

 

 

 

 

Blomsterhandel i stan.        

                    

 

 

 

 

Gaudiinspirerade hus med gröna tak.                          

 

 

 

 

 

Central idrottspark           

 

 

 

 

 

 

 

 

Stor överdäckning Earls Court i London.

 

 

 

 

Hängande städer i framtiden.               

 

 

 

 

 

Mer hängande städer, den nya trenden.

 

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade, Omvärldsspaning |

Den 19-20 februari åkte några tjänstemän och förtroendevalda från Nacka kommun på studiebesök till Hafen City utanför Hamburg. Skälet till resan var att studera stadsutveckling i Hamburg, som ett led i arbetet med Nacka stad. Tanken var att lära av en stad som kommit långt i sin stadsutveckling. Här följer en reseberättelse från Sydney Holm, kommunalråd (MP)

Mina största intrycken från resan.

  • Allt behöver inte vara så reglerat som här i Sverige, lite lösare tyglar ger också större frihet.
  • Deras stora satsningar på att motverka segregation och utanförskap via en aktiv bostadspolitik.
  • Det går att bygga en mer resilient stad, helt självförsörjande på energi, bara viljan finns.
  • Deras kreativa lösningar för att hantera dagvatten och höga vattenflöden.
  • Nacka är egentligen ganska fantastiskt och nu vi har stora möjligheter att skapa något ännu bättre.

Första dagen
Första stoppet på vår resa var vid en större överdäckning av autobahn. Att få bort en stor motorväg som skär tvärs genom ett samhälle ger stora värden men som kan vara svåra att mäta. Med ett mer fyrkantigt sätt att räkna har man kanske bara byggt en extremt dyr hundrastgård. En tanke som också dök upp var, varför kan inte Nackas hundar få gå lösa som i resten av världen?

Nästa stopp var vid Alster sjön mitt i Hamburg där man testar att blanda cykel- och biltrafik på vägarna och tvingar bilisterna att anpassa sig till cyklisternas långsammare tempo. Trots att Hamburg inte är en direkt cykelvänlig stad är det en väldigt hög andel som cyklar till och från jobbet. För att möta klimatutmaningen och dessutom skapa en trevligare stad försöker man nu i större utsträckning prioritera om i trafiken för att öka cyklandet.

Tredje stoppet var i Hafen City, en helt ny stadsdel där man ska bygga 6 000 bostäder och 45000 nya arbetsplatser. För att på riktigt sätta Hafen City på världskartan plöjer man också ner hissnande 8 mdkr i ett stort konserthus.

 

 

I Hafen City satsar man också stort på hållbar infrastruktur med tunnelbana och prioriterad gång- och cykeltrafik istället för bilar.

 

 

 

Hafen City bjöd på mycket spännande arkitektur. Man hade också många kreativa lösningar för att klara av de stora vattennivåskillnaderna över året på hela sju meter!

Sista stoppet för dagen var hos ”Ministry of urban development” där en tjänsteman berättade om vilket tänk man har, när man nu bygger så mycket nya bostäder och arbetsplatser. En av de stora utmaningarna är att bygga en integrerad stad för alla och inte som tidigare uppdelat i olika segregerade bostadsområden. Det viktigaste verktyget man använder är så kallad ”social housing”. Ett stort projekt som gör att en tredjedel av alla nyproducerade lägenheter i alla områden ska ha en så låg hyra att även de med låg inkomst kan bo där.

Lekplatserna upplevde vi alla som mer spännande än i Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

Resans sista anhalt var ”Die Energiebunker”. En gigantisk betongbunker som användes som skyddsrum under 2:a världskrigets flyganfall. Efter kriget lyckades de allierade aldrig spränga bort bunkern med sina tre meter tjocka väggar och sitt fyra meter tjocka tak i armerad betong. För några år sedan renoverades bunkern och byggdes om till en stor ”energibunker”. Utsidan av bunkern är klädd med solpaneler som producerar elektricitet, och med hjälp av solenergi, biogas, flis och spillvärme från en närliggande industri förser man hela närområdet med el & uppvärmning. Energibunkern skapar även lokala arbetstillfällen, inkomster för kommunen, bidrar till en minskad sårbarhet och ett bättre globalt klimat. Bunkern som är lokalbornas stolthet har blivit en symbol för omställningen till ett hållbart samhälle.

 

 

 

 

 

 

Sydney Holm, kommunalråd (MP)

Publicerat i Okategoriserade |

Den 19-20 februari åkte några tjänstemän och förtroendevalda från Nacka kommun på studiebesök till Hafen City utanför Hamburg. Skälet till resan var att studera stadsutveckling i Hamburg, som ett led i arbetet med Nacka stad. Tanken var att lära av en stad som kommit långt i sin stadsutveckling. Här följer några bilder från Cathrin Bergenstråhle tagna under studiebesöket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cathrin Bergenstråhle, kommunalråd och ordförande
miljö-
och stadsbyggnadsnämnden

Publicerat i Okategoriserade |

Ett antal tjänstemän och förtroendevalda fanns på plats på fastighetsmässan i Cannes 11-13 mars. Närvaron är viktig för Nacka kommun med tanke på de stora utmaningar som vi står inför med utbyggd tunnelbana, 14 000 nya bostäder, 10 000 nya arbetsplatser i Nacka stad. Nedan kan du läsa Khashayar  Farmanbars reflektioner:

Intensiva dagar på MIPIM. Intressant och lärorikt. Det var tre effektiva dagar späckade med möten och givande samtal.

Nacka med vår placering i Stockholmsregionens hjärta och med våra uttalade ambitioner att växa gör oss attraktiva för många bolag. Det är en möjlighet för oss att förutom priset, kunna ställa krav på byggande som är miljömässigt och socialt hållbart. Vi fick flera goda exempel från andra regioner där den typen av krav har bidragit till långsiktigt hållbart byggande och samhällsplanering.

Jag såg goda exempel på bra och användbar linbana, som faktiskt utjämnade höjdskillnader, har möjlighet att minska behovet av bilåkande och öka anslutningsgraden till kollektivtrafiknätet. Det ger snabbare kommunikationer för våra Nackabor och en viktig del i det gröna folkhemmet som jag vill vara med och bygga.

Det var också spännande att se trender som finns i flera städer runtom i Europa. Det innefattar bland annat överdäckningar av stora motorled för att ge bättre utrymme åt skolor, kontor, boende och parker. En annan stark trend är att skapa kvaliteter som kommer av förtätning, fler grannar skapar förutsättning för bättre tillgång till skolor, äldreboenden, annan samhällsservice, ökad kollektivtrafik och handel.

På det personliga planet tycker jag det är spännande hur London lyckas kombinera bevarande av många gamla byggnader och värden med höga moderna byggnader som inrymmer kontor, boenden och samhällsservice.

Khashayar Farmanbar, 2:e vice ordförande, S

Publicerat i Okategoriserade |

Den 19-20 februari åkte några tjänstemän och förtroendevalda från Nacka kommun på studiebesök till Hafen City utanför Hamburg. Skälet till resan var att studera stadsutveckling i Hamburg, som ett led i arbetet med Nacka stad. Tanken var att lära av en stad som kommit långt i sin stadsutveckling. Här följer en reseberättelse från Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör  som var med på studiebesöket.

Spännande att kunna titta på så många olika saker under ett studiebesök. Vi tittade både på en genomförd överdäckning av en motorväg som har skapat en park och  ett gångstråk mellan stadsdelar på ett väldigt fint sätt, men sedan tittade vi också på en blivande överdäckning där bygget inte hade satt igång ännu. Det gav en känsla av före och efter och hur stor skillnad det kan göra att binda ihop en stad som är delad av en motorväg och skapa gångstråk för de boende.

Studiebesöket vid Hafen City, det gamla hamnområdet som håller på att omvandlas till en ny stadsdel imponerade på olika sätt. Eftersom de har problem med att vattenflödena ökar så mycket under vintern har de konstruerat alla husen längs med hamnen så att de ska klara en rejäl vattenhöjning, de har också lagt all parkering i byggnaderna. Det är kul att se att det går att skapa lösningar för att bygga på ställen som har svåra förutsättningar men tyvärr skapade det en front mot vattnet nästan helt utan caféer och restauranger vilket gjorde att området kändes lite dött.

Vi passade också på att titta på några lekparker, två skolor med gårdar delvis på taket (vilket känns som en bra lösning om ytan är begränsad och det endast går att få till mindre gårdar på marknivån). En skola hade en stor ruschkana från taket och ner på gården vilket gjorde vissa i sällskapet  extra glada.

Vid en av de lekparker vi såg fanns det utegym för vuxna på samma plats och utformningen av parken och lekytorna kändes väldig kreativ och spännande. Inspirerande och kul förebild för de parker och lekplatser som ska byggas i Nacka Stad!

 

 

 

 

 

Vi tittade också på en tunnelbanestation, flera spännande hus med olika miljöteknologi, hus som byggts mitt i en damm för dagvatten m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att jag imponerades av vissa hus och deras utformning, tekniska lösningar, lekparker och kreativitet men kanske inte så mycket gällande just stadsplanering.

Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör Nacka kommun

Publicerat i Okategoriserade |

Ett antal tjänstemän och förtroendevalda fanns på plats på fastighetsmässan i Cannes 11-13 mars. Närvaron är viktig för Nacka kommun med tanke på de stora utmaningar som vi står inför med utbyggd tunnelbana, 14 000 nya bostäder, 10 000 nya arbetsplatser i Nacka stad. Nedan kan du läsa stadsbyggnadsdirektör Gunilla Glantz reflektioner:

Inför Mipim så hade vi gjort ett rejält förberedande arbete där Tina Eriksson, projektsamordnare på kommunen, gjorde ett fantastiskt bra arbete med att ordna individuella program åt oss alla. Jag hade i mitt program både möten med svenska fastighetsbolag, arkitektbyråer, franska investerare, andra kommuner och besök i mässhallen för att titta på andra städers planering.  Vi bodde en bra bit från mässan så det var tur att jag hade tagit med mig gåvänliga skor! Vi hade också haft en hög ambition gällande de möten vi hade så att de skulle vara förberedda och ha en agenda. Jag tycker att vi lyckades att få till konstruktiva möten där vi dels löste en del knutar med aktörer som vi redan har avtal med och dels hade en hel del konstruktiva dialoger om förutsättningarna när vi bygger Stad i Nacka med en rad andra aktörer. Det är alltid bra att få många olika aktörers input på de problem som vi i kommunen brottas med. Vi har pratat både om strategier för markförsäljning, utbyggnadsordning, medfinansiering, planläggning, konkreta utformningsförslag och en rad andra intressanta frågor.

Vi pratade inte bara med privata bolag utan satt t ex också ner med Göteborgs stadsarkitekt för att prata stadsutveckling och organisation för att kunna jobba snabbt och effektivt.

Det blev även tillfällen att besöka mässan och jag landande bland annat i Marseilles och Londons montrar där Marseilles hade en väldigt fin stadsmodell med trähus för att illustrera sitt stadutvecklingsarbete. Kul att se eftersom vi i Nacka också har beställt en modell av Nacka Stad för att kunna illustrera för Nackaborna hur det kommer att se ut i framtiden. Med en modell kan du också byta ut husen i modellen vartefter de blir byggda i verkligheten så att du kan se stadens framväxt i förhållande till den planerade helheten. I Londons monter fanns det naturligtvis hur mycket som helst at titta på och jag fastnade vid några högre hus med en spännande utformning. Vi ska bygga en fantastisk stad i Nacka med kvarter och gator som lockar till stadsliv men samtidigt finns det utrymme för några högre hus som med spännande utformning kan ge ett tillskott till de vackra utblickarna i Nacka Stad.

Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör Nacka kommun

Publicerat i Okategoriserade |

Ett antal tjänstemän och förtroendevalda fanns på plats på fastighetsmässan i Cannes 11-13 mars. Närvaron är viktig för Nacka kommun med tanke på de stora utmaningar som vi står inför med utbyggd tunnelbana, 14 000 nya bostäder, 10 000 nya arbetsplatser i Nacka stad. Nedan kan du läsa Cathrin Bergenstråhles reflektioner:

Einar Mattson hade förberett sig med bra och inspirerande material, bland annat utveckling av Henriksdalsområdet.

Intressant frukostseminarium där många kommuner berättar om planer och arbetssätt. Här visar Örebro sin stadsbyggnadsprocess. Planarbetet tar bara ett år.

Möte med ett par fransmän som har miljardbelopp i form av pensionsmedel och sparkapital att investera. Konkreta förslag saknades dock och deras engelska ( och vår franska kanske!) gjorde dialogen svår.

 

 

Publicerat i Omvärldsspaning |

Här kommer en bildkavalkad från årets fastighetsmässa MIPIM från Klara Palmberg Broryds mobilkamera:

Stockholmsregionen är högprofilerade på mässan även i år, detta möts man av över entrén:

Nackas projekt var tydligt synliga på de rullande skärmarna i Stockholmsmontern, här ser man planerade bebyggelsen i centrala Nacka:

Glada representanter för Nacka kommun i matchande outfits (det är väl sånt som brukar publiceras på bloggar?), till vänster stadsbyggandsdirektör Gunilla Glantz och till höger stadsdirektör Lena Dahlstedt:

Lite omvärldsspaning från den stora mässan med montrar från hela världen. Här två helt gröna hus från Milano med stora träd på balkongerna:

 

Publicerat i Okategoriserade, Omvärldsspaning |

Ett antal tjänstemän och förtroendevalda fanns på plats på fastighetsmässan i Cannes 11-13 mars. Närvaron är viktig för Nacka kommun med tanke på de stora utmaningar som vi står inför med utbyggd tunnelbana, 14 000 nya bostäder, 10 000 nya arbetsplatser i Nacka stad. Nedan kan du läsa reflektioner från tillförordnade fastighetsdirektör Lars Nylund.

Nacka var med som en av de mest uppvaktade och intressanta kommunerna ihop med storstäderna Stockholm, Göteborg, Uppsala och även Malmö. De olika regionerna med sina kommuner samarbetar och konkurrerar samtidigt om exploatörer och andra aktörer.

Jag kan konstatera att de tre frågor jag oftast fick svara på var:
1) “Berätta mer om den stora fastighetsaffären ni gjorde med Rikshem förra året.” Och flera gånger med följdkommentaren; “vi tittar på något liknande…”
2) “Nacka är ju otroligt intressanta och expansiva och verkar göra på ett eget och väldigt spännande sätt, men hur ska ni klara av att bygga så mycket bostäder?” Och slutligen
3) “På vilket sätt kan vi vara med och bidra till att utveckla era välfärdsfastigheter?” Den sista både från fastighetsägare, entreprenörer och några verksamhetsutövare.

Sammanfattningsvis ur mitt perspektiv; ett Mipim med många möten och intryck.

Publicerat i Okategoriserade, Omvärldsspaning |

Ett antal tjänstemän och förtroendevalda fanns på plats på fastighetsmässan i Cannes 11-13 mars. Närvaron är viktig för Nacka kommun med tanke på de stora utmaningar som vi står inför med utbyggd tunnelbana, 14 000 nya bostäder, 10 000 nya arbetsplatser i Nacka stad. Nedan kan du läsa reflektioner från några av dem.

Reflektion från fastighetsmässan i Cannes 2015
Nacka är ”hett”. Det är väldigt tydligt efter tre dagar på den stora fastighetsmässan i Cannes. Intresset för Stockholmsregionen i allmänhet och Nacka i synnerhet är stort bland investerare, fastighetsbolag och byggare. Få kan konkurrera med det vi kan erbjuda – framtidstro och tillväxt, social sammanhållning, stabilitet, välutbildade medborgare och närheten till vatten.  

Många vill vara med och förverkliga våra framtidsplaner. Utan att låta för kaxig så tror jag att vår genomtänkta strategi för vad vi vill åstadkomma imponerar lite. Vi vet VAD vi vill och HUR vi ska åstadkomma det. Det handlar om att skapa stad med allt vad det innehåller, inte om att bara bygga mycket. Nästa steg är att välja samarbetspartners och snabba på våra processer. Jag fick många signaler om att tiden är en viktig parameter för att få ett bra flöde. Här kan vi mer, bra att vi just är i färd med att fatta beslut om en effektivare stadsbyggnadsprocess. 

För mig var det tredje gången jag besökte fastighetsmässan och det blir allt tydligare att intresset för att bygga hyresrätter är stort, också från lite oväntat håll. Hoppas få se många spännande anbud i kommande markanvisningar. 

En annan stad där det händer mycket är London. De förnyar nedslitna områden, överdäckar, skapar parker och tusentals nya bostäder, bl a i Earl´s Court i västra London. Jag gillar att detta i grunden konservativa folk är så modiga i sitt stadsbyggande. De gör verklighet av det vi pratar om när vi säger ”blandad stad” och ”nyskapande”. Nya spännande byggnader samsas med det gamla, lågt och högt bredvid varandra. Något som jag blev inspirerad av.  

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande

Publicerat i Okategoriserade |