Februarisolen lyser och börjar värma upp frusna själar. Skridskoåkarna glider fram över sjöar och fjärdar och svanarna simmar vid iskanten. Snart stundar välförtjänt sportlov för många elever och lärare.

 

 

 

 

 

 

Det är många som arbetar hårt för att alla barn och unga ska utvecklas så bra som möjligt i alla förskolor och skolor. Ett av våra övergripande mål i Nacka är Bästa utveckling för alla. Alla ska få möjlighet att utvecklas så bra som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Det gäller alla barn, unga och äldre. Det gäller också alla våra föreningar, företagare och andra entreprenörer som utvecklar sin verksamhet.

Snart är det dags för den årliga Företagarträffen i Nacka Strand. Det brukar bli en härlig dag då alla företagare i Nacka samlas och byter erfarenheter. Vi kommer att dela ut pris till de som utmärkt sig lite extra och firar att vi snart är 100 000 invånare. Nacka växer och företagen också. Nackas företag är de lönsammaste i landet. Och förra året blev vi landets tredje bästa näringslivskommun. Nu siktar vi ännu högre!

Nu stundar snart bokslut och årsredovisning för år 2016. När vi summerar året som gått kan vi konstatera att det blev det bästa hittills. Resultatet blev 175 mkr, 75 mkr bättre än budget. Nästan alla nämnder och verksamheter har ekonomi i balans eller positiva överskott. Och många verksamheter har också mycket goda kvalitetsresultat. Jag är oerhört stolt och glad över alla goda insatser. Varmt tack till alla medarbetare och chefer som gjort detta möjligt!

Ett så bra resultat ger oss också goda förutsättningar att åstadkomma ännu bättre kvalitet och resultat för Nackaborna detta år. Med målet bästa utveckling för alla kan vi säkert göra ännu lite mer!

Varma hälsningar Lena

 

 

Publicerat i Okategoriserade |

Åter som gästbloggare efter att vi genomfört vårt första frukostmingel för föreningar i Nacka. Drygt 40 föreningar- idrottsföreningar, kulturföreningar och andra ideella organisationer- och sammanlagt ungefär 100 personer samlades i Nacka stadshus för att bland annat spåna kring hur föreningslivet kan delta i firandet av att Nacka blir 100 000 invånare under 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Föreningarna föreslog även teman för kommande frukostmingel, som vi tänker genomföra ungefär fyra gånger per år. Det blev precis som jag hade förväntat- stort engagemang, inlevelse, kraft och väldigt många bra idéer- ja, som det blir när man samlar föreningsmänniskor som brinner för ett intresse.

 

 

 

 

 

 

 

Vår förhoppning är att kunna skapa nätverk och kreativa kluster av denna inspirerande “kraft” och alla dessa “röster” och att vi tillsammans kan skapa utveckling som bidrar till förbättring. Jag tänker nämligen alltid att ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Att arbeta med något som är viktigt, till exempel integration och inkludering, tror jag blir bättre om man gör tillsammans och att olika “röster” kan skapa mer än enskild stämma, ungefär som i en kör. En ton kan upplevas ganska monoton, men om man lägger till ytterligare två toner, så skapas plötsligt en treklang, ett välljudande ackord- för att använda musiken som metafor.

Jag tänker att olika erfarenheter och perspektiv är berikande och att samarbeten mellan föreningar av olika karaktär kan bli så mycket bättre än om alla arbetar var för sig i sina separata stuprör. Jag hoppas och tror att våra frukostmingel kan bidra till att skapa sådana kreativa sammanhang, där nätverk mellan olika föreningar kan bidra till att Nacka i världen och världen i Nacka kanske blir ännu bättre.

Trevlig helg och tack för denna vecka!

Hälsningar,

Anders Mebius

Publicerat i Okategoriserade |

Jag minns väl när jag som 13-åring cyklade in till Östersund en väldigt tidig morgon. Klockan var 03:30 på morgonen och det i maj, så det var ganska kyligt vid den tiden.Det var drygt en mil att cykla, och vi skulle samlas utanför rådhuset i Östersund. När jag kom fram var det ingen annan där, Östersunds gator låg öde och ingen var ute i denna arla morgonstund. Efter tjugo minuter tog fram programbladet från ytterfickan på ryggsäcken och letade upp aktuell sida. ”Fågelexkursion, Tyssjöarna 18 maj, samling klockan 04:00 Rådhuset”. Plötsligt förstod jag varför jag stod ensam framför Rådhuset – jag hade cyklat till mötesplatsen en vecka för tidigt, så det var inte mycket annat att göra än att cykla hem igen.

Nu undrar kanske alla vad som drev en 13-åring att kliva upp så tidigt på morgonen, jo jag var en hängiven fågelskådare och aktiv i föreningen Fältbiologerna. Mitt brinnande fågelintresse hade alltså fått mig att kliva upp kl 03:00 på morgonen, förbereda fika och packning och sedan cykla en mil för att träffa andra, lika hängivna, föreningskompisar får att ta oss ut till fågellokalen Tyssjöarna för att skåda fågel.

I Sverige finns ungefär 200 000 ideella föreningar och det svenska föreningslivet är unikt i hela världen. Det finns i princip föreningar som svarar mot de flesta intressen, och de flesta av oss har någon gång varit medlem i en förening, ibland som passiv medlem, men ofta som aktiv och engagerad deltagare. Föreningslivet i Sverige kännetecknas av ett oerhört engagemang och att  arbetet ofta sker på ideell bas. Det är svårt att bedöma vilket värde detta har, men jag tror att alla är överens om vilken viktig funktion föreningar fyller i Sverige. Föreningslivet skolar oss i demokratiska grundprinciper och det bidrar i hög grad till både livskvalitet och hälsa.

Föreningslivet gör också att drömmar blir verklighet. Jag följde tv-sändningen av finalen i innebandy för rullstolsburna under SM-veckan, där Nacka besegrade Eskilstuna efter en rafflande match som gick till straffläggning. Den avgörande straffen slogs av en 13-åring och för honom är förmodligen detta också ett minne för livet – som min uteblivna fågelexkursion för 40 år sedan.

 

 

 

 

 

 

Nu på torsdag är det dags för det första frukostminglet för föreningar i Nacka, så min gästblogg fortsätter efter det…

Hälsningar,

Anders Mebius, Kultur och fritidsdirektör

Publicerat i Okategoriserade |

Idag fortsätter jag som gäst i stadsdirektörens blogg, att ge dig som läser den femte byggstenen för kvalitet i förskola och skola.

Betydelsen av ett smart och systematiskt kvalitetsarbete  

Jag har många gånger funderat över hur man blir bra, bättre, bäst och excellent och dessutom över tid? Om man använder metaforen fotbollsspel så har 2016 års segrare i allsvenskan(Linköping) inte förlorat en enda match på hela säsongen. Hur såg deras framgångsfaktorer ut?

De viktigaste ingredienserna för att lyckas, tror jag, är att ha en tydlig spelplan med tydliga roller, ett starkt samspel och stor uthållighet. Att aldrig vara nöjda, utan hela tiden jobba vidare för att fortsätta att vara bra och bli bättre. Det är också viktigt att våga prova nytt och jobba med höga förväntningar och krav.

I Nacka utgår den tydliga spelplanen från visionen och den grundläggande värderingen. Visionen är öppenhet och mångfald, vilket innebär att det redan från början är tydligt uttalat att det ska finnas en mångfald av förskolor och skolor och att öppenheten kring verksamheternas resultat är transparent. Den grundläggande värderingen visar hur kommunen ser på rollerna och förtydligar för alla aktörer att kommunen sätter målen och de professionella ansvarar för hur vägen dit ser ut. Att vi i Nacka skiljer på huvudmannaansvaret för de kommunala skolorna och på ansvaret för finansiering, skolval, uppföljning och utvärdering gör det lättare för kommunen att ha samma spelregler och samma synsätt på alla förskolor och skolor i kommunen – oavsett om det är en kommunal eller fristående verksamhet.

Utgångspunkten med gemensamma spelregler och synsätt är något som jag tror bidrar till de goda resultaten. Målet är att alla barn och elever som går i en förskola eller skola i Nacka ska få en utbildning av hög kvalitet. Därför ingår alla skolor i kommunens kvalitetsuppföljning. Alla bjuds in till informationsmöten för chefer, kvalitetsdagar, seminarier där resultaten analyseras och liknande – det spelar ingen roll om du är rektor eller huvudman för en kommunal eller fristående förskola eller skola. Finansieringen sker självklart också utifrån att det ska vara lika villkor.

Något som skiljer Nacka från många andra kommuner är att inget barn och ingen elev automatiskt tilldelas en förskole- eller skolplats, utan alla vårdnadshavare måste aktivt välja förskola och skola. Vår erfarenhet är att detta bidrar positivt genom att det leder till fokus på ”rätt” saker – nämligen att alla förskolor och skolor ska vara attraktiva samt att så många som möjligt ska få sitt förstahandsval av skola. Att få sitt förstahandsval av skola tror vi bidrar till mer motiverade elever, mer engagerade föräldrar och större fokus i skolorna på att utvecklas mot högre kvalitet. Från våra elevenkäter ser vi också att elever som går i den skola de vill tenderar vara mer nöjda med sin utbildning.

Nacka har sedan länge kvalitetssystem med flera olika verktyg som ger en mångfacetterad bild av kvaliteten. Vi använder också resultaten till dialog med skolledningar och huvudmän. Det är viktigt att det finns en uthållighet i kvalitetssystemet – att undersökningar upprepas för att följa vad som händer. Självklart måste detta också förenas med utveckling av systemet, och särskilda fördjupningar. Vi ser att det vi sätter ljuset på i kvalitetssystemet – där ser vi en utveckling. Vårt motto håller, världens bästa förskola och skola, för alla – varje dag!

 

 

 

 

 

 

Detta är mitt sista blogginlägg som gäst hos stadsdirektören. Fortsätt gärna följa mina spaningar på kvalitet i förskolor och skolor i Nacka i min blogg som heter ”Direktören spanar – en utsiktsbok om kvalitet”.

Trevlig helg!

 

 

 

 

 

 

 

/Susanne Nord

Publicerat i Okategoriserade |

Idag fortsätter jag som gäst i stadsdirektörens blogg, att ge dig som läser en fjärde byggsten för kvalitet i förskola och skola.

Kunskaper. Jag ska inte trötta er med en exposé över kunskapsbegreppet, som har sina rötter redan i de gamla grekernas tid! Förenklat handlar det i mitt huvud om lust, både min egen och andras, och möjligheten till utmaningar jag nästan inte tror mig att klara, och inte att förglömma hårt arbete!

Resultatet ska speglas i utveckling, progression och ge en rikedom, vara lätt att bära och aldrig kunna tas ifrån mig. Det är viktigt att få verktyg till att tolka och förstå min tillvaro och samtid, överallt och hela livet. Självklart har förskolor och skolor ett viktigt uppdrag, men det är ju inte bara i förskolan och skolan vi lär oss saker och får kunskaper. Ansvaret vilar på oss alla oavsett vad vi arbetar med!

Vilka som kommer att bli de viktigaste kunskaperna i framtiden är svårt att säga, även om vi ibland tror oss kunna det. Säkert är i alla fall att det inte är de kunskaper som kommer att vara de viktigaste i framtiden. Glidningen mellan generationerna går långsamt, så den kan vara svår att upptäcka men i läroplanerna för förskolor och skolor finns skyldigheter och vägledning.

Några exempel från läroplanen på kunskaper elever behöver och ska ha:

  • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
  • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
  • Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden
  •  Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia
  •  Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

Jag påstår att vi aldrig någonsin i svensk utbildningshistoria haft större möjligheter att ge barn och elever förutsättningar för ett gott liv i det demokratiska kunskapssamhälle vi lever. Vår digitala utveckling hjälper till, förstärker och ökar möjligheterna. För den som är intresserad av digital kommunikation med unga kan med fördel ta del av Elza Dunkels forskning. Hon har forskat och skriver om digitala möjligheter och förhållningssätt till de bekymmer som ibland följer med i den snabba tekniska utvecklingen.

Vi behöver på alla sätt vara där barn och elever är. Vi behöver tala med och lyssna på barn och elever och på allvar intressera oss för vad de redan vet, vad de redan kan och ta vara på deras klokskap, Min övertygelse är att vi först då på riktigt kommer att få se världens bästa förskola och skola, för alla – varje dag – överallt!

 

 

 

 

 

 

 

Imorgon fortsätter jag förklara hur jag tänker att världens bästa skola byggs.

/Susanne Nord

Publicerat i Okategoriserade |

Inflytande. I Nacka är visionen öppenhet och mångfald och den grundläggande värderingen är att vi verkligen ska tro på folk, att alltid utgå ifrån att alla vill och kan ta ansvar. Visionen och grundläggande värderingen gillar jag skarpt och är två av skälen till att jag arbetar i Nacka!

I den del i läroplanerna som handlar om barns och elevers ansvar och inflytande förutsätts det att barn och elever med stigande ålder och mognad tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Eleven ska successivt få utöva ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. Det står även att eleven ska ha kunskaper om demokratins principer och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

I de uppföljningar och utvärderingar som under en längre tid gjorts av oss och av andra, kan man se att de yngre eleverna upplever en högre grad av inflytande än de äldre eleverna. Alltför få av de äldre eleverna är nöjda med det inflytande de upplever sig ha. Slutsatsen vi kan dra är att ju äldre eleverna blir, desto mindre möjlighet har de att påverka sitt lärande. Hur ska vi förstå det, det är inte logiskt, det borde väl vara tvärt om? Sätter vi ljuset på denna fråga tillräckligt och från rätt håll?

För mig handlar inflytande om att kunna styra och leda mig själv och andra, att kunna ta kontroll och skapa ordning och balans i min egen läroprocess, hitta mina strategier och intressen, vara uthållig och lyssnande och träna, träna, träna på det. Få av oss blir fullfjädrade utan träning. För att kunna träna på ett klokt och bra sätt och få ett bra resultat, behövs mycket bra coacher.

Vi har lyckan att ha många skickliga tränare i förskolor och skolor i Nacka, det ser vi på våra fina och höga resultat. Inte desto mindre är det ett klart utvecklingsområde att nå upp till våra mål och förväntningar om världens bästa förskola och skola, för alla – varje dag!

Imorgon fortsätter jag förklara hur jag tänker att världens bästa skola byggs.

 

 

 

 

 

 

 

/Susanne Nord 

Publicerat i Okategoriserade |

Visst tänker vi på EU:s nyckelkompetenser…..

EU och OECD (Europeiska Unionen och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) har tagit fram åtta nyckelkompetenser som vi skrivit under på att väva in i vårt utbildningssystem. Alla åtta kompetenserna är lika viktiga, men går ibland in i varandra. Det är meningen att var och en av dem ska kunna bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle där individen snabbt behöver ställa om och vara flexibel. De åtta nyckelkompetenserna är:

1)     Kommunikation på modersmålet: förmågan att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, tankar, känslor, fakta och åsikter

2)     Kommunikation på främmande språk: som ovan, men innefattar även förmedlingskompetens (d.v.s. att sammanfatta, parafrasera, tolka eller översätta) och interkulturell förståelse

3)     Matematik, vetenskaplig och teknisk kompetens: goda räknekunskaper, en förståelse av naturens värld och förmåga att tillämpa kunskap och teknik på uppfattade mänskliga behov (t.ex. medicin, transport eller kommunikation)

4)     Digital kompetens: säker och kritisk användning av informations- och kommunikationsteknik för arbete, fritid och kommunikation

5)     Lära att lära: förmågan att effektivt hantera sitt eget lärande antingen enskilt eller i grupp

6)     Social och medborgerlig kompetens: förmåga att delta ändamålsenligt och konstruktivt i sitt sociala liv och arbetsliv och engagera sig i aktiv och demokratisk delaktighet, i synnerhet i samhällen med allt större mångfald

7)     Initiativförmåga och företagaranda: förmågan att omsätta idéer i handling genom kreativitet, innovation och risktagande samt förmågan att planera och hantera projekt

8)     Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer: förmågan att uppskatta den kreativa betydelsen av idéer, upplevelser och känslor i ett antal medier; t.ex. musik, litteratur, visuell konst och scenkonst.

Hur skapar vi, inte bara på pappret och med vackra ord en förskola och skola som utgår ifrån att varje människa ska nå sin absoluta potential? Hur undviker vi att se på utbildning i form av kunskaper som ska ”trattas” ner i barnen och eleverna? Hur kan vi istället konstruera utbildningsmaskineriet att vara format som ett upp och nedvänt stort fat? Den metaforen använder Troed Troedsson och fortsätter: ”Unga människor faller ner på fatet från väldigt olika ställen. Och de kommer att lämna fatet på ännu mer olika ställen.” Han fortsätter med att fatet, under förutsättning att det är rätt konstruerat ger ”varje människa en oerhört mycket större chans att nå just sin potential istället för att bil medelbra på medelmål.” I mitt jobb som utbildningsdirektör tycker jag att det viktigaste är att alla som arbetar med barn och elever i Nacka har ett mycket starkt fokus så vi att stödjer alla barn och elever att hitta sina förmågor och sina strategier för sitt eget lärande. Vi skapar då de bästa förutsättningarna för det livslånga lärandet, för alla – varje dag!

Jag har funderat över en tankelek. Om vi satte en kamera på en ung människas huvud under en dag i förskolan eller en skoldag, vad skulle vi då få se? Hur många förmågor skulle vi kunna pricka inom nyckelkompetensen ”lära att lära” eller ”initiativförmåga och företagaranda”?

Imorgon fortsätter jag förklara hur jag tänker att världens bästa skola byggs.

 

 

 

 

 

 

 

/Susanne Nord 

Publicerat i Okategoriserade |

Lärande, kunskap och bildning är vackra ord om det som är bland det viktigaste i livet. Mitt namn är Susanne Nord och i min roll som utbildningsdirektör i Nacka arbetar jag med att fylla dessa ord med mening och betydelse. Allra närmast mitt hjärta ligger självklart alla barn och elever.

Om detta vill jag berätta under min vecka som gästbloggare hos stadsdirektör Lena Dahlstedt.

För att alla barn och elever ska få det som de har rätt till i förskolan och skolan finns Sveriges fjärde största lagkomplex till hands. Storleken och omfånget är obekant för de flesta, trots att så många i vårt land berörs av det! Om man liknar lagstiftningen med ramen till en tavla, är det så fantastiskt utformat, att vi aldrig haft större frihet att innanför ramen skapa världens bästa förskola och skola, för alla – varje dag! Det är vårt motto i Nacka.

Alltför ofta möts jag av negativa bilder om jämmer och elände i utbildningsvärlden, när jag läser tidningar, lyssnar på radio eller följer flöden i sociala medier. Dessa artiklar och inlägg ska på inga sätt förringas, vi har utmaningar och dem ska vi jobba med. Men till dig som nu följer mig i fem dagar vill jag som motvikt ge mina bilder till det stora, mäktiga och häftiga maskineri som kallas utbildning. Vi har nämligen fantastiska förutsättningar att skapa världens bästa förskola och skola för dagens och framtidens elever. Fem av dem tänker jag ta chansen att dela med mig av och utveckla.

Så häng med – här kommer den första:

All utbildning utgår ifrån normer och värden

Från mitt perspektiv kan vitsen med utbildning, enklast besvaras med en lässtund om portalparagrafen i skollagen från 2010 och de senaste läroplanerna för förskolan och grundskolan. Det är mycket kloka och väl avvägda formuleringar om det som är förskolans och skolans uppdrag i normer och värden. Det som står först där, står där inte av en slump och enligt mig talar vi alldeles för lite om detta.

Att lära sig att förhålla sig till varandra och omvärlden, få egna ståndpunkter, bidra till att skapa normer och värden som man kan stå upp för i vårt samhälle och vår värld, att tänka utanför sitt eget jag, visa respekt mot sig själv och andra, ja, listan kan ju bli hur lång som helst, men det är likväl vårt uppdrag, vår skyldighet, att se till att det är det som våra barn och unga får med sig in i vuxenlivet. Om vi inte har ett värdegrundsarbete värt namnet, så blir det svårt att överhuvudtaget lära sig något och vad är då vitsen med att trava iväg till förskola och skola?

Varför kommer inte värdegrundsarbetet fram i debatten och varför visas inte det arbetet upp? Jag saknar de goda exemplen, jag saknar debatten och kunskaperna om vad som faktiskt står att vi ska jobba med och för, varför och för vem. För det är ett arbete som syns i verksamheterna, jag ser det när jag varje vecka är på besök i förskolor och skolor och talar med barn, elever och personal, det syns i resultaten och det kan till och med kännas!

Förskolor och skolor är till för att skapa en väg för barn och elever in i vuxenlivet. Tänk om det skulle vara så att ett robust värdegrundsarbete är en av nyckelfaktorerna som bidrar till mottot – världens bästa utbildning, för alla – varje dag, inte bara i Nacka?

Imorgon fortsätter jag förklara hur jag tänker att världens bästa skola byggs.

 

 

 

 

 

 

 

/Susanne Nord

Publicerat i Okategoriserade |

Så här i början av ett nytt år känns allt möjligt. Många drömmer om ett nytt jobb, en ny partner, att det ska gå bra för barnen eller att det bara ska vara kul. Att världen ska bli en bättre plats att leva på eller att klimatförändringarna ska bromsa upp. Vad drömmer du om? Vad vill du ska hända på det nya året? För dig, för din familj eller dina nära och kära. På ditt arbete eller i skolan?

Jag vill göra mitt bästa för att nackaborna ska få ett så bra liv som möjligt. Att de ska få möjlighet att utvecklas på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar. Och att Nacka ska fortsätta att utvecklas i den riktning som medborgarna vill.

Jag vill också att alla medarbetare ska få möjlighet att utvecklas i sina olika roller. Att få möjlighet att växa och bidra med det de kan och vill. Och att cheferna i Nacka ska vilja göra sitt bästa varje dag.

Varför vill jag det? Jag tycker om att bidra till andras utveckling, det har jag gjort så länge jag kan minnas. Tror att det var därför jag valde att bli lärare för länge sedan. Det finns inget bättre än när jag ser andra växa och utvecklas.

Sen vill jag förstås också utvecklas själv. Jag är himla nyfiken och tycker om att lära mig nya saker. Det är häftigt när jag förstår och får det att funka trots att det är riktigt svårt.

För mig är det viktigt med mål som har en mening, men också med en meningsfull resa. Att må bra under tiden tror jag bidrar till att jag gör ett bättre jobb. Att hålla en lagom balans mellan arbete och fritid är viktigt för mig för att kunna vara en hållbar chef.

Vad vill du 2017 och varför vill du vet? Hur ska du göra för att komma dit du vill? Hur ska du vara varje dag för att du ska nå dina mål? Ett nytt år är ett bra tillfälle att ta en ordentlig funderare på vad du vill och vad som är dina drivkrafter. Och hur du ska ta dig till dina mål.

Lycka till på din resa 2017 och se till att må bra under tiden Om du mår bra blir du säkert en bättre medarbetare, chef, partner, förälder eller vad du nu vill vara.

Varma hälsningar Lena

Publicerat i Okategoriserade |

2016, det var ett märkligt år, många stora händelser i världen, en hel del som kan oroa och till och med vara skrämmande men också glimtar av hopp.

Men just nu vid mitt skrivbord så är det närmare saker som rör sig i min hjärna. Jag har ju den stora glädjen och utmaningen att ytterst ansvara för ett härligt, brokigt och omfångsrikt produktionsområde som heter Välfärd samhällsservice.

Så jag kan bry min hjärna om till exempel våra kommunalt drivna bibliotek. Hur var deras 2016, ja de hade en hel del förändringar i ledningsorganisationen, de rensade och ensade för att få en bättre ekonomi, de har fortsatt att hitta nya aktiviteter som till exempel Brännpunkt-serien där dagsaktuella föreläsare bjudits in för ge sin syn på vad som händer här och i vår omvärld eller vårt ökade samarbete med civilsamhället som exempelvis Hållplats Fisksätra på vårt bibliotek där.

 

 

 

 

Men i deras framtid så står vi inför en ny biblioteksupphandling, spännande och utmanande, får vi fortsatt driva de bibliotek vi har, eller några nya eller…….? Denna gång känns som att alla är taggade och hungriga på att lyckas vinna så mycket som möjligt. Det finns en stark vilja att visa att vi driver bibliotek som har utvecklats med sin samtid och det finns många idéer framåt.

 

 

 

 

Jag tog en tur förbi ett av våra Seniorcenter. Skylten utanför är lite gammal (det syns inte men det står fortfarande Tallidsgården som det hette för över tio år sedan) den speglar inte alls alla förändringar som skett innanför väggarna. För några få år sedan var det en verksamhet i kris. Ett enormt jobb har gjorts för att vända skutan och det har lyckats. Alltid kul att vara med om att något som tett sig omöjligt faktiskt går att genomföra. Men vi kan ju inte bara stanna upp med det. Lokalerna är fortfarande inte optimala, de är inte anpassade efter dagens krav och det är svårt att bedriva utveckling. Hur kan vi ändå fortsätta den positiva utvecklingen? Kan vi utnyttja lokalernas beskaffenhet till vår fördel på något sätt istället för bara förbanna att väggarna står där det står? Hmm, jag tror det …

 

 

 

 

På min skärm så ser jag också en ritning på hur det kan komma att se ut i Älta centrum efter den förnyelse som ska ske där. Vi har nu möjlighet att planera för ett nytt Seniorcenter. Vilka fantastiska möjligheter att också kunna bygga in flexibla lösningar från början. Ett ställe där väggarna och tankarna inte sitter fast på något sätt.

Ja, så här i slutet av året finns det mycket att tänka på, hur ska fritidsgårdarna fortsätta att bygga på sitt goda renommé samtidigt som de behöver utvecklas snabbt för att fortsätta vara relevanta för våra ungdomar? Hur kan Arbets- och karriärverksamheten få fart på nya snabba insatser med kombinerat arbete och studier för nackas nyanlända. Hur ska etableringsgruppen för nyanlända organisera sig på bästa sätt för att hinna med sitt ständigt växande uppdrag? Listan tar aldrig slut.

Men det är ju det som gör att mitt jobb aldrig blir långtråkigt. Under våren samlades vi alla i ledningen för Välfärd samhällsservice. Vi jobbade just med frågan att leda i ständig förändring. Det är ju det som är vår verklighet. Vi jobbar alla mitt i samhället och vårt samhälle och vår omvärld förändras ständigt, våra kunder förändrar sina krav och får också nya eller ändrade behov. De flesta av våra verksamheter verkar i konkurrens och vi måste hela tiden jobba för att våra kunder väljer just oss. Då måste vi ständigt lyssna, lära och göra om. Så ständig förändring är alla våra medarbetares verklighet och de lyckas varje dag.

Så när jag nu tänker bakåt så här i slutet av 2016 som på många sätt varit ett omtumlande år så är jag helt lugn när jag också tänker framåt. Vi fixar ju det!

God Jul och Gott Nytt 2017!

 

 

 

 

 

 

 

Anette Böe

Produktionsdirektör för Välfärd samhällsservice

Publicerat i Okategoriserade |